Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA)

Képzési hely: Budapest

Képzési idő: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Meghirdetett munkarend: nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Főbb képzési területek:
• pedagógia
• pszichológia
• egészségtudomány
• társadalomtudományi ismeretek, informatika
• a bölcsődei, intézményes kisgyermeknevelés, fejlődéssegítés, gondozás módszertana
• gyakorlati képzés.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító csecsemő- és kisgyermeknevelők elsősorban az önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil vagy egyházi szervezetek által fenntartott bölcsődékben tudnak elhelyezkedni.

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube