Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA)

Képzési hely: Nagykőrös, Budapest
Képzési idő: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
Meghirdetett munkarend: nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Főbb képzési területek:
• pedagógia
• pszichológia
• egészségügyi ismeretek
• szakmódszertani ismeretek

Nappali munkarendben Nagykőrösön más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító csecsemő- és kisgyermeknevelők elsősorban az állami, egyházi és egyéb fenntartású bölcsődékben és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményekben tudnak elhelyezkedni.

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Mindenkit szeretettel várunk a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon!

A jelentkezés módjáról az alábbi oldalon lehet tájékozódni: http://www.kre.hu/felveteli/csecsemo-es-kisgyermeknevelo-alapszak.php

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube