Beszámoló a NTP-HHTDK-16-0071 TDK-pályázat eredményeiről

A pályázatban azt a célt tűztük ki, hogy fejlesszük a kar tudományos diákköri műhelyeit, emeljük a TDK-zó hallgatók számát, valamint terjesszük ki az intézmény szakmai tudásbázisát. A megvalósított szakmai tevékenységek a következők voltak: kari TDK-konferenciát szerveztünk, tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusokat bonyolítottunk le, szakkönyveket, szakmai folyóiratokat szereztünk be, szakértői előadást szerveztünk a tudományos dolgozatok követelményeinek megismeréséről.

2016 szeptemberében elindultak a meghirdetett TDK felkészülést segítő szabadon választható kurzusok a pályázatban kijelölt kari szakemberekkel.  Ez kurzusonként 10 alkalommal, 20 órában valósult meg, több mint negyven fő részvételével. Összesen tíz különböző témájú kurzus indult, melyhez a hallgatók szabadon csatlakozhattak, érdeklődésük és kutatási témájuk szerint.

2016. október 27-én – a széles perspektívájú tudományos tájékozottság elmélyítése érdekében – kötetlen beszélgetéssel egybekötött, külső szakértő által tartott szakmai előadást szerveztünk a TDK-programban részt vevő hallgatók számára. Ez a nap egyben TDK-próbanapként is szolgált, hiszen huszonhárom hallgató, két bizottság előtt előzetes beszámolót tarthatott dolgozata állásáról, a főiskolai hallgatókból és oktatókból álló közönség előtt. 

2016 novemberében került sor a kari TDK-konferencia megtartására Nagykőrösön, mintegy százfős hallgatóság előtt, a Kar székhelyén. A nívós eseményre kilenc előadó nevezett. A jelentkezők közül a szakmai zsűri öt hallgató dolgozatát tartotta figyelemre méltónak, és ezeket egyúttal alkalmasnak találta az OTDK-n való indulásra. A TDK dolgozatok próbanapi és konferenciabeli bemutatásával a diákköri tevékenység vonzereje, színvonala is növekedett.

A különböző visszajelzések, a tapasztalatok azt mutatják: alapvető igény van arra, hogy a tudományos igényű beszéd- és gondolkodásmód újra alapvető diszkurzus-szervező szempont legyen a főiskolai társas érintkezésekben.

2017. február-április között valósult meg – több egyéb fejlesztés mellett – a TDK-műhelyek felszerelése naprakész szakkönyvek és szakfolyóiratok beszerzésével, vásárlásával. A megvalósult fejlesztések, beruházások, így a szakkönyvek, szakfolyóiratok vásárlása, segítették a tehetség-kiválasztást, valamint az oktatói, hallgatói tudományszocializációs pályaszakasz folyamatának szervezeti tervezettségét.

A pályázat eredményeként a karon folyó tudományos diákköri tevékenységben részt vevő oktatók és hallgatók száma növekedett. A felkészítő kurzusok rendkívül népszerűek voltak: a várakozásokat felülmúlóan kétszeres túljelentkezés is előfordult.

Az előrelépést valós eredmények bizonyítják, hiszen a kar hallgatói egy első díjat hoztak haza az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójából – Klemán Tünde, másodéves tanító szakos hallgató révén –, valamint egy különdíjat a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióból – Simon Márton, másodéves tanító szakos hallgató révén. 

Összességében elmondható, hogy a dolgozatok bemutatása, a kari konferencia megszervezése és a szakmai körülmények javítása révén a tudományos diákköri tevékenység vonzereje, népszerűsége, ismertsége növekedett a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. Ily módon nem csak a TDK és az OTDK rendezvényei váltak ismertebbé, hanem a tudományos igényű pályaművek iránti érdeklődők számát is növelni tudtuk.  


KRE-TFK TDK szakmai nap

Az NTP-HHTDK-16-0071 számú tudományos diákköri műhelyeket támogató pályázat keretében a tudományos tájékozottság elmélyítése és a társas lelkületi összhang érdekében 2016. október 27-én dr. Zentai Gabriella, meghívott külső szakértő, a készülő TDK-dolgozatokkal kapcsolatban személyes értékelést és korrekciós javaslatot is készített a hallgatók részére.  Ez az alkalom kiváló fóruma volt a kurzusok tapasztalatainak a megbeszélésének, illetve kutatási stratégiák, elemzési szempontok egybevetése számára. Meggyőződésünk, hogy a hallgatók a témavezetés és a próbanapi diszkusszió révén jelentősen jobb OTDK dolgozatot tudnak írni.

 

A pályázat segítségével a kutatás, a tudományos diákköri mozgalom, és a tanítói életpálya népszerűsége is növekedhetett, hiszen az előző éveknél több hallgató vállalkozott arra, hogy kipróbálja magát a kutatás területén, melynek révén nem csupán az egyetemi oktatók, kutatók utánpótlása válik folyamatosabbá, de a hallgatók a munkaerőpiacon is egyre inkább keresett kompetenciákat sajátíthattak el. 


Sajtócikkek

Sajtómegjelenés a 2016. november 10-i kari TDK konferenciáról, valamint a Nagy Sándor Emlékkonferenciáról a Nagykőrös Önkormányzati Hírek 2016. november 18-i számában. (megnyitáshoz kattintson ide)

 

Beszámoló a 2016. november 10-i kari TDK konferenciáról, valamint a Nagy Sándor Emlékkonferenciáról az Új Pedagógia Szemle 2017. 1-2. számában. (megnyitáshoz kattintson ide)


Galéria

 

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube