Ki kérheti az átvételt?

Más felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét.

Engedélyezhető az átvétel:

Hallgatót átvenni valamely szakra azonos képzési területről és azonos képzési ciklusból lehet.

Az a hallgató vehető át, akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás, vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.

Átvétel esetén a hallgató megszünteti jogviszonyát korábbi intézményével. Az erről szóló igazolást a beiratkozásakor be kell nyújtania a Tanulmányi Osztálynak.

Kérelmet a Tanulmányi Bizottsághoz címezve a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba lehet benyújtani.

Károli Gáspár Református Egyetem – Tanítóképző Főiskolai Kar

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

 

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A kérelemhez csatolni kell:

-   a leckekönyv hivatalos másolatát

-   a fennálló hallgatói jogviszony igazolást

-   finanszírozási forma típusáról, elhasznált államilag támogatott félévekről szóló igazolást

-   önéletrajz

 

A kérelem benyújtásának határideje:

Az átvétel iránti kérelmeket legkésőbb a szorgalmi időszak második tanítási hetének utolsó napjáig kell benyújtani. 

 

A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről, a még igénybe vehető államilag támogatott félévek számáról. 

 

Államilag támogatott helyről átvételt nyert hallgató csak akkor vehető át államilag támogatott képzésre, ha a Főiskolán az adott szakon van üres államilag támogatott státusz, és a hallgató a jogszabályilag meghatározott államilag támogatott időt még nem használta fel.

Ezen feltételek hiánya esetén költségtérítéses formában folytatja tanulmányait.

Miután hallgatói jogviszonyt létesített, kérheti a térítési és juttatási szabályzat szerint államilag támogatott képzésben megüresedett helyre történő átsorolását.

Ha az átvételt engedélyezték és a hallgató is elfogadja a határozatban foglaltakat, be kell iratkozni és a korábbi intézményben a hallgatói jogviszonyt meg kell szüntetni.

 

A beiratkozást követően a Dékáni és Tanulmányi Hivatal hivatalosan kikéri az átadó intézménytől a személyi anyagát.

 

Beiratkozási tájékoztató

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube