TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: tanító (Primary School Teaching)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
     - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
     - szakképzettség: tanító
     - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Primary School Teacher

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési ág: óvodapedagógus, tanító

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Mintatanterv:
Tanító alapképzési szak mintatanterve

Tantárgyleírások:
Tanító alapképzési szak tantárgyleírásai