ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus (Pre-School Teaching)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

     - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
     - szakképzettség: óvodapedagógus
     - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Pre-School Teacher

Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Mintatanterv:
Óvodapedagógus alapképzési szak mintatanterve

Tantárgyleírások:
Óvodapedagógus alapképzési szak tantárgyleírásai