KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: kántor (Chorister)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

     - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
     - szakképzettség: kántor
     - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chorister

Képzési terület: hittudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Mintatanterv:

Kántor alapképzési szak mintatanterve


Tantárgyleírások:

Kántor alapképzési szak tantárgyleírásai