CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
     - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
     - szakképzettség: Csecsemő- és kisgyermeknevelő
     - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Education

Képzési terület: pedagógusképzés

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Mintatanterv:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak mintatanterve

Tantárgyleírások:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak tantárgyleírásai