Bod Péter Könyvtár

A Bölcsészettudományi Kart 1993-ban alapították, a Kari Könyvtár szervezése egy évvel később, 1994 szeptemberében kezdődött el. Könyvtárunk fő célja a kar hallgatóinak és oktatóinak színvonalas szakirodalommal való ellátása és kutatómunkájuk segítése. Az állománygyarapítás az egyes szakok igényeihez igazodva indult el, tehát könyvtárunk gyűjtőkörét az alábbi tudományterületek jelölik ki: alkalmazott nyelvészet; angol filológia; neveléstudomány, egyháztörténet; filológia; filozófia irodalomtudomány; japanisztika; kultúrtörténet; magyar irodalomtörténet; magyar irodalomtudomány; magyar nyelvtudomány; művelődéstörténet; német irodalom; német filológia; nemzetiségi kérdés; néprajz; neveléselmélet; néderlandisztika; nyelvtanítás; nyelvtankönyvek; összehasonlító irodalomtudomány; pszichológia; régészet; társadalomtudományok; történelem; történettudomány.

A könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok között szerepel könyv, időszaki kiadvány, hangkazetta, videokazetta, CD- és DVD-lemez. Arra törekszünk, hogy az általunk gyűjtött dokumentumok közvetlenül kapcsolódjanak az oktatáshoz, támogassák a kutatást, ezért a kurrens irodalom beszerzésén kívül gondolunk a retrospektív fejlesztésre is. Az elmúlt évek során jelentős külön gyűjteményekkel gyarapodott könyvtárunk. Állományunkban megtalálható a Kéry László-gyűjtemény, amelynek gerincét az angol irodalom és filológia (amelynek különösen értékes része az Shakespeare-szakirodalom), valamint magyar irodalom és irodalomtudomány alkotja. Kovalovszky Miklós könyvtárából egyedülálló, Ady Endrére vonatkozó irodalmi és nyelvészeti munkák kerültek tulajdonunkba. Béládi Miklós könyvtárában a 60-as, 70-es, 80-as évek irodalomtörténeti és hazai szépirodalmi kötetei, valamint az ismert politikai körülmények miatt Magyarországon ritka, határon túli szépirodalom nagyrészt dedikált példányai találhatóak. Lőrincze Lajos könyvtárának nyelvészeti folyóiratai, szótárai elsősorban magyar szakos hallgatóink munkáját segítik, az Egri-hagyaték pedig az angol szakos oktatók és hallgatók kutatásait támogatja. Külön említés érdemel a Csernohorszky-hagyaték, amelyben forrásértékű magyar és idegen nyelvű hadtörténeti szakirodalom található. 2013-ban Keszi Kovács László etnográfus néprajzi témájú könyveivel gazdagodott könyvtárunk. Tavalyi évben kaptuk ajándékba Dr. Gyökössy Endre páratlan könyvtárát és dolgozószobájának berendezési tárgyait, amelyet a Pszichológia Intézet könyvtárában tekinthetnek meg az érdeklődők. Ez év elején Csemer Géza dramaturg színházi témájú könyveivel a Színháztudományi Intézet munkáját segíthejük.

A könyvtár állománya jelenleg: 66 000 könyvtári egység; az időszaki kiadványok száma: 80 féle magyar és 17 féle idegen nyelvű periodika.

Könyvtárunk szolgáltatásairól, technikai felszereltségéről elmondható, hogy a gyűjtemény nyilvános: használói a Kar hallgatói, oktatói és kutatói, az egyetem karainak könyvtár- használói, valamint igény szerint más egyetemek hallgatói, oktatói. Jelenleg 40-40 fő használhatja egyidejűleg Reviczky utcai illetve Dózsa György úti olvasótermünket. Kézikönyvtári állományunkon kívül az állomány kölcsönözhető, kérésre könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk. Könyvállományunk 80%-a található szabadpolcon, és időszaki kiadványaink teljes körének kurrens évfolyamai is ott találhatóak. Az olvasóteremben öt számítógép áll a használók rendelkezésére, egy számítógépet a kölcsönzés részére tartunk fenn, itt szabadfelhasználású internetkapcsolat (WIFI) is elérhető. Beszereztünk egy könyv szkennert is, amelyen egy speciális program segítségével a látássérült hallgatók is hozzáférhetnek a szakirodalomhoz. A honlapról elérhető könyvtárunk katalógusa , valamint az internet segítségével lehetőség van irodalomkutatásra a hazai és a külföldi könyvtárak katalógusaiból is. Tudományos adatbázisaink az EISZ, EBSCO és a Jstore, amelyet az egyetem gépeiről a honlapunkon található link segítségével bárki használhat.

A Bod Péter Könyvtár – másféléves átalakítást követően – 2009 februárjában új arculatot kapott: alapterülete kétszeresére növekedett, és gazdagabbá vált a szabad polcon hozzáférhető dokumentumok száma. Az idei nyárra további átalakítást tervezünk , amely lehetővé tenné az idegennyelvű könyvek egy helyen történő használatát.

Corvina Katalógus

Folyóirataink

Elérhetőség
Cím:1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel.: 483-2863
Fax: 483-2864

Könyvtárvezető
Rideg Orsolya
e-mail:rideg.orsolya@kre.hu

E-mail: bodpeter.konyvtar.btk@kre.hu

Nyitva tartás
Hétfő: 9-16
Kedd: 9-16
Szerda: 9-13
Csütörtök: 9-16
Péntek: 9-12


Német Tanszéki könyvtár:
Nyitva tartás:
Hétfő:9-12
Kedd:9-12
Szerda: 9-12
Csütörtök:13-16
péntek: zárva


Dózsa György úti Olvasóterem:
Hétfő:9-15.20
Kedd: 9-15.20
Szerda: 9-15.20
Csütörtök: 9-15.20
péntek: 9-15.20