Oktatóink

Modul Tantárgy Oktató neve
Ágazat-specifikus ismeretek Rendszerek és környezetük Czibere Károly 
címzetes egyetemi tanár
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék megbízott előadó
Etika és érdekképviselet Dr. habil. Birher Nándor Máté PhD 
tanszékvezető, egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
Jog és alkalmazása Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD
dékánhelyettes, tanszékvezető- helyettes, egyetemi docens
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Szociális szolgáltatók működési környezete A hatékonyság érvényesülése az intézmény működésében Dr. Sziklai István Phd
megbízott előadó
Egyház és Társadalom Kutatóintézet
A finanszírozás speciális kérdései a szociális ágazatban Vertetics Ádám
megbízott előadó
Egyház és Társadalom Kutatóintézet
Vezetés és szervezés Személyes vezetés I.-II. Dr. Tomka János
főiskolai tanár
Felnőttoktatási és Szakképzési Központ
Stratégiai vezetés

Prof. dr. habil. Lóth László PhD
Intézetvezető, egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet 

Szervezés 

Dr. Pónusz Mónika PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet

Dr. Kozma Tímea PhD
megbízott előadó 
Egyház és Társadalom Kutatóintézet

Menedzsment készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban Kommunikáció a szervezetben Dr. Korpics Márta Katalin PhD
egyetemi docens
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Dr. Spannraft Marcellina 
egyetemi docens
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Prof. Dr. habil. Lázár Imre MD. MSc. CSc.
egyetemi tanár
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Konfliktuskezelés a szervezetben
Szervezeti mentálhigiéné, kiégés megelőzése
 Szervezeti magatartás

 

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések