Tanúsítvány-átadó ünnepség- decemberben 148 Tanúsítványt adtunk át

Második alkalommal rendeztük meg Tanúsítvány-átadó ünnepségünket a szociális vezetőképzést sikeresen teljesítő vezetők részére

A Károli Gáspár Református Egyetem képzésre kijelölt egyetemként 2019 szeptemberétől újabb három mester vezetőképzésre kötelezett csoportot indított Budapesten és Nagykőrösön, valamint először került sor alapszintű vezetőképzésre is két csoportban budapesti helyszínen.

Az öt csoportban 148 vezető tett sikeres vizsgát, akik tanúsítványukat 2019. december 20-án Prof. Dr. Zsengellér József rektor úrtól és Dr. Mogyorósi András dékán úrtól vehették át a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában.

Az eseményt Nagytiszteletű Veres Sándor főgondnok úr nyitotta meg, a megjelenteket Prof. Dr. Kurucz György fejlesztési rektorhelyettes úr és Dr. Mogyorósi András dékán úr üdvözölte.

Dékán úr köszöntőjében beszélt a szociális és egészségügyi területen dolgozók és vezetők speciális helyzetéről, az ezzel járó nehézségekről és örömökről. Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2020 szeptemberében elindul Egyetemünk első egészségtudományi képzése, az ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakiránnyal.

Balog Zoltán református lelkész, miniszteri biztos úr az emberi erőforrás jelentőségéről a közszolgáltatásban témában tartott nagyívű előadást. Dr. habil. Birher Nándor a KRE ÁJK tanszékvezetője, egyetemi docens, a képzés oktatójaként osztotta meg gondolatait a vezetés etikai dilemmáiról, majd ezt követően a végzett hallgatók képviseletében Angyalosy Zsoltné számolt be arról, milyen jelentőséggel bír a képzés a szociális vezetők számára.

Az ünnepség lezárásaként Czibere Károly c. egyetemi tanár, a szociális vezetőképzés szaktanácsadójaként az eddigi tapasztalatok ismeretében összegezte az elmúlt időszakot.

Az eseményről készült képek itt megtekinthetőek.

Az eseményről készült képek itt megtekinthetőek.

Regisztráció

Regisztráció

Alapképzés

Alapképzés

Mesterképzés

Mesterképzés