Módosult: 2021.07.23.

Református hittanoktató alapképzési szak (BA)

A református hittanoktató szakra középszintű érettségivel és konfirmációval rendelkező jelentkezését várjuk.

Képzési idő
6 félév

Munkarend
Nappali, levelező

Finanszírozás forma
Állami ösztöndíjas és önköltséges (az önköltség összege nappali és levelező munkarenden 157 500 Ft/félév).

Jelentkezés
• Jelentkezési határidő: folyamatosan
• Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/hiteletifelveteli/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra személyesen vagy postai úton: KRE Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, PK felvételi díj”

Alkalmassági vizsga

A kötelező alkalmassági vizsga időpontja: 2021. augusztus 18.
Az alkalmassági vizsga eljárási díja 4 000 Ft. A vizsgán "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítés adható. Nem vehető fel az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán "nem felelt meg" minősítést kap.

Az alkalmassági vizsga online formában történik. Bővebb információk az alábbi linken találhatók: https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga.html

Felvételi pontok számítása
A felvételi pontok számítása a tanulmányi és érettségi pontok alapján, 500 pontos rendszerben (400 pont + 100 többletpont) történik. A két legjobb százalékot elért érettségi tárgy képezi a pontszámítás alapját. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitéleti képzések esetében a felvételhez nem szükséges emelt szinten teljesített érettségi vizsga, természetesen többletpontot számítunk.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével is rangsorolhatja:
– kitűnő/jeles minősítésű oklevél: 400 pont,
– jó minősítésű oklevél: 370 pont,
– közepes minősítésű oklevél: 340 pont,
– elégséges minősítésű oklevél: 310 pont.
Az összpontszám megállapításakor ehhez adjuk hozzá az esetleges többletpontokat.