Állam- és Jogtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Hittudományi Kar
Tanítóképző Főiskolai Kar

 

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Felsőoktatási szakképzések:
jogi [Budapest] (nappali, levelező)
jogi [Nagykőrös] (levelező)
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (nappali, levelező)

 

Alapképzési szakok:
emberi erőforrások (nappali, levelező)
gazdálkodási és menedzsment (nappali, levelező)
nemzetközi tanulmányok (nappali, levelező)

 

Osztatlan képzés:
jogász (nappali, levelező)

 

Bölcsészettudományi Kar

 

Alapképzési szakok:
germanisztika [néderlandisztika] (nappali)
germanisztika [német] (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali)
magyar (nappali)
szabad bölcsészet (nappali)
szociológia (nappali, levelező)
történelem (nappali)

 

Osztatlan képzések:
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; magyartanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelem és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)

 

Mesterképzések:
anglisztika (angol nyelven) (nappali, levelező)
irodalom- és kultúratudomány (nappali)
japanológia (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (levelező)
művészettörténet (nappali, levelező)
néderlandisztika (nappali)
német nyelv, irodalom és kultúra (német nyelven) (nappali)
színháztudomány (nappali, levelező)
szociológia (nappali)
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [holland nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [5 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
történelem (nappali)
vallástudomány (nappali, levelező)

 

Hittudományi Kar

 

Nappali munkarendű képzés
Master of Theology (MA) (angol nyelvű képzés)

Levelező munkarendű képzések
Hittanár-nevelőtanár MA (2 féléves)
Hittanár-nevelőtanár MA (4 féléves)

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

 

Alapképzési szakok:
csecsemő- és kisgyermeknevelő [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező)
óvodapedagógus [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező)
szociális munka [Budapest] (nappali, levelező)
szociális munka [Nagykőrös] (levelező)
szociálpedagógia [Budapest] (nappali, levelező)
tanító [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező)

 

Hitéleti képzések:
A Tanítóképző Főiskolai Kar hitéleti képzéseire a Kar honlapján lehet jelentkezni. Az alkalmassági vizsgálat kötelező!

Jelentkezési lap: http://www.kre.hu/tfkfelveteli/

Az alkalmassági vizsga részleteiről az alábbi linken tájékozódhat.

diakónia [Nagykőrös] (nappali, levelező)
kántor [Nagykőrös] (nappali, levelező)
református hittanoktató [Nagykőrös] (nappali, levelező)