Állam- és Jogtudományi Kar
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Hittudományi Kar
Tanítóképző Főiskolai Kar*
Szociális és Egészségtudományi Kar

 

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Felsőoktatási szakképzések:
jogi [Budapest] (nappali, levelező)
jogi [Kecskemét] (levelező)
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (nappali, levelező)

 

Alapképzési szakok:
emberi erőforrások (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
gazdálkodási és menedzsment (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
nemzetközi tanulmányok (nappali, levelező)

 

Osztatlan képzés:
jogász[Budapest] (nappali, levelező)

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

Alapképzési szakok:
germanisztika [néderlandisztika] (nappali)
germanisztika [német] (nappali)
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali)
magyar (nappali)
szabad bölcsészet (nappali)
szociológia (nappali, levelező)
történelem (nappali)

 

Osztatlan képzések:
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelem és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!
osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali) -Állami ösztöndíjas finaszírozási formában is!

 

Mesterképzések:
anglisztika (angol nyelven) (nappali, levelező)
irodalom- és kultúratudomány (nappali)
japanológia (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali, levelező)
művészettörténet (nappali, levelező)
néderlandisztika (nappali)
színháztudomány (nappali, levelező)
szociológia (levelező)
társadalmi- viselkedéselemzés (nappali)
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [5 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
történelem (nappali)
vallástudomány (nappali, levelező)

 

Hittudományi Kar

 

A Hittudományi Kar képzéseire az Egyetem saját jelentkezési lapján, a http://www.kre.hu/htkfelveteli/ oldalon lehet.

Levelező munkarendű képzések:
Hittanár-nevelőtanár MA (2 féléves) -Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
Hittanár-nevelőtanár MA (4 féléves) -Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

 

Tanítóképző Főiskolai Kar*

 

Alapképzési szakok:
csecsemő- és kisgyermeknevelő [Budapest] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
csecsemő- és kisgyermeknevelő [Kecskemét] (levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
óvodapedagógus [Budapest, Nagykőrös, Kecskemét] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanító [Budapest, Kecskemét, Nagykőrös] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

 

Hitéleti képzések:
A Tanítóképző Főiskolai Kar hitéleti képzéseire az Egyetem saját jelentkezési felületén, a http://kre.hu/hiteletifelveteli/ oldalon lehet.

kántor [Nagykőrös] (nappali, levelező)
református hittanoktató [Nagykőrös] (nappali, levelező)

 

Határon túli kihelyezett alapképzések
tanító (Marosvásárhely, Románia)

 

Szociális és Egészségtudományi Kar

 

ápolás és betegellátás [ápoló] (nappali) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

szociális munka [Budapest] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

szociális munka [Kecskemét] (levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

szociálpedagógia [Budapest] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

szociálpedagógia [Kecskemét] (levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

 

Hitéleti képzések:
A Szociális és Egészségtudományi Kar hitéleti képzéseire az Egyetem saját jelentkezési felületén, a http://kre.hu/hiteletifelveteli/ oldalon lehet.

diakónia (Nagykőrös) (levelező) -Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!


*A Tanítóképző Főiskolai Kar 2021.08.01-től Pedagógiai Kar