Hitéleti képzésekEgyetemünk három Kara kínál hitéleti képzéseket: a Hittudományi Kar Budapesten, valamint a Tanítóképző Főiskolai Kar* és a Szociális és Egészségtudományi Kar Nagykőrösön. Hitéleti képzéseink között megtalálható a teológia, teológia – lelkész szakiránnyal, diakónia (keresztyén szociális munka), kántor, valamint református hittanoktató alapképzések; hittanár-nevelőtanár mesterképzés; illetve a szaklelkigondozó és lelkigondozói asszisztens, valamint a spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzések.


A hitéleti képzésekre jelentkezők az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény saját felvételi eljárásában vesznek részt, a választott képzést indító Kar saját jelentkezés lapján tudnak jelentkezni.


Felvételi a Hittudományi Karon

Felvételi a Szociális és Egészségtudományi Karon

Felvételi a Tanítóképző Főiskolai Karon

*A Tanítóképző Főiskolai Kar 2021.08.01-től Pedagógiai Kar