Pályázati felhívások tengerentúli tanulmányokra

A Campus Mundi program keretében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot hirdet egy féléves részképzésre a 2019/20-as tanév őszi félévére.

  • 10 fő részére a Handong Global Egyetemen (Pohang, Dél-Korea) eltöltendő idegen nyelvek (anglisztika, koreai/kelet-ázsai stúdiumok - japanológusoknak), pszichológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, szabadbölcsészet ill. színháztudomány területeken, BA és MA képzésben,
  • 5 fő részére a Keimyung Egyetemen (Daegu, Dél-Korea) idegen nyelvek (anglisztika, koreai/kelet-ázsai stúdiumok - japanológusoknak), kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, szabadbölcsészet ill. történelem területeken, BA és MA képzésben,
  • 2 fő részére a Dongguk Egyetemen (Seoul, Dél-Korea) idegen nyelvek (anglisztika, koreai/kelet-ázsai stúdiumok - japanológusoknak), ill. szabadbölcsészet és történelem területeken, BA és MA képzésben,
  • 2 fő részére a Penza State University-n (Penza, Oroszország) osztatlan tanárképzésben a szakpár egyik szakjaként angol vagy német tanári szak, és
  • 2 fő részére a Western Carolina University-n (USA) anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, szociológia, történelem területeken, csak BA képzésben,
  • 1 fő részére a Grace College (USA) idegen nyelvek (anglisztika), kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, szociológia, történelem, szabadbölcsészet, ill. színháztudomány specializáció területeken, csak BA képzésben, illetve,
  • 1 fő részére a Lethbridge-i egyetemen, (Lethbridge, Kanada) idegen nyelvek (anglisztika), kommunikáció és médiatudomány, pszichológia és szabadbölcsészet ill. színháztudomány területeken, BA és MA képzésben, szociológia csak BA képzésben ill. osztatlan tanárképzésben a szakpár egyik szakjaként angol tanári szakkal.


A támogatás mértéke a Campus Mundi felhívás alapján várhatóan havi 350 000 Ft ösztöndíj (Dél-Korea, USA, Kanada, Oroszország).

Pályázati feltételek:

– alapképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félév;
– a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszony, és legalább 2 lezárt félév;
– az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább komplex B2 szintű nyelvtudás;
kitöltött jelentkezési lap és angol nyelvű motivációs levél (Penza esetében német tanári szakon német nyelvű motivációs levél)

A pályázatok értékelésénél előnyt jelenthetnek az alábbiak:
– Legalább a szakos áltagot elérő, vagy annál magasabb tanulmányi eredmény
– A részképzés időtartamának hasznosítására vonatkozó konkrét elképzelések részletezése a motivációs levélben
– Igazolható külföldi diákokhoz kapcsolódó közösségi munka
– Publikáció
– Egyéb kimagasló tudományos, művészeti, vagy sporteredmény

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelentkező még nem vett részt semmilyen mobilitásban.

A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le.

Mivel a pályázat benyújtásához intézményi jóváhagyás szükséges, az intézményi fordulóhoz a pályázatokat Deák Tímeának kérjük leadni a KRE/BTK Dékánhelyettesi Titkárságán (1088 Budapest, Reviczky u. 4. I. em. 111.)

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 16:00

A koreai egyetemek esetében a szóbeli interjú időpontja 2019. március 1. (péntek) 16:00, helyszíne a Reviczky u. 4. 114-es terme, az amerikai, kanadai és az orosz egyetem esetén 2019. március 1. (péntek) 9:00, helyszíne a D25 208/b terme.

A felterjesztésre került hallgatókat 2019. március 4.-ig értesítjük a pályázat eredményéről.

A részletes pályázati felhívás, illetve a pályázatok szakmai bírálatának szempontrendszere megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján.

Figyelem! A kiválasztott hallgatók a Tempus Közalapítvány által koordinált Campus Mundi ösztöndíj felterjesztésre kerülnek az Egyetem által, de az ösztöndíj tényleges odaítélését nem tudjuk garantálni.

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Galéria

Galéria

Névjegy

Névjegy

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Online tanácsadás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube