Psychologia Hungarica Caroliensis

Psychologia Hungarica Caroliensis

Előszó

Kövi Zsuzsanna: Az N-vissza feladatban nyújtott teljesítmény életkori fejlődési mintázata és korrelátumai

Dr. habil. Marton Klára: Gátlási funkciók figyelemzavart mutató gyermekeknél: kognitív és viselkedéses jellemzők vizsgálata

Dr. Mohai Katalin: A végrehajtó funkciók adaptív mérésének lehetőségei

Rózsa Sándor: Az Iowa Szerencsejáték Feladat (Iowa Gambling Task, IGT) hazai alkalmazása során szerzett eredmények és tapasztalatok

Szappanos Csilla, Dr. Kövi Zsuzsanna: Az N-vissza feladat hatása a kognitív képességekre

Szöllősi Izabella, Dr. habil Marton Klára: Interference Control in Aphasia

Vargáné Molnár Márta Guld Beáta: Krónikus veseelégtelen gyermekek neurokognitív funkciói (áttekintő tanulmány)

Psychologia Hungarica Caroliensis

Előszó

Kis György, Takács Szabolcs, Amir Liberman, Benczúr Lilla: A megtévesztés tipológiája– összefoglaló tanulmány

Czabán Csaba, Alpek Alex, Bártfai Anna, Kertesy Andrea, Iványuk Áron, Benczúr Lilla, Takács Szabolcs, Kis György: A vallomások igazságtartamát meghamisítók típusai és vizsgálatuk kihallgatási helyzetben 1. rész, A meghamisító

Czabán Csaba, Alpek Alex, Bártfai Anna, Kertesy Andrea, Iványuk Áron, Benczúr Lilla, Takács Szabolcs, Kis György: A vallomások igazságtartamát meghamisítók típusai és vizsgálatuk kihallgatási helyzetben 2. rész, Az elhallgató

Madzin András, Alpek Alex, Bártfai Anna, Kertesy Andrea, Iványuk Áron, Benczúr Lilla, Takács Szabolcs, Kis György: A vallomások igazságtartamát meghamisítók típusai és vizsgálatuk kihallgatási helyzetben 3. rész, Az eltitkoló

Madzin András, Alpek Alex, Bártfai Anna, Kertesy Andrea, Iványuk Áron, Benczúr Lilla, Takács Szabolcs, Kis György: A vallomások igazságtartamát meghamisítók típusai és vizsgálatuk kihallgatási helyzetben 4. rész, A patetikus

Kis György, Füzes Nóra, Mátay Gábor, Pusker Máté, Makrai Balázs, Czabán Csaba, Takács Szabolcs: Újfajta szivárgások leírása a vallomások során, videófelvételek elemzésével

Takács Szabolcs, Kis György, Makrai Balázs, Amir Liberman: Tipológiákhoz tartozás varianciaanalízis alkalmazásával LVA hangelemzés vertikális vizsgálata

Psychologia Hungarica Caroliensis

Karsai Xénia: NLP presuppositions and subjective well-being: is there any association?

Kovács Dóra: Az empátia evolúciós háttere – együttérzőek-e az állatok? /Kim emlékére/

Lipták Noémi: Interjú egy Shuar Uwishin-nel

Elekes Szende, Komlósi Piroska, Szögeczki Sára: A párkapcsolati identitás kérdőív reliabilitás- és validitásvizsgálata a készülődő felnőttség tükrében

Juhász Anikó, Fodorné F. Rita: Piramis és pálma, valamint Kempler-féle teszt alkalmazása nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél

Psychologia Hungarica Caroliensis

Ocsovszky Zsófia – Popovics Judit: A minor és major pszichedelikus szerfogyasztás és a halálszorongás összefüggései

dr. Kovács Dóra: Az empátia és érzelem felis merés mérési lehetőségei - Tapasztalatok egy új multimodális érzelemfelismerő skálával, a Genova Emotion Recognitoin Scale (GERT )-el

Peszeki Nikolett: A ketamin hatása a terápiarezisztens major depresszióra

Gyarmathy Éva: A tehetség érdem és lehetőség oldala

Psychologia Hungarica Caroliensis

Kövesdi Andrea:A SZEMÉLYISÉGFAKTOROK ÉS A REZILIENCIA ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ANOREXIA NERVOSABAN?

Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Takács Marcell, Takács Szabolcs, Hevesi Krisztina, Vargha András: ZUCKERMAN-KUHLMAN-ALUJA SZEMÉLYISÉGKÉRDŐÍV (ZKA-PQ) MAGYAR VERZIÓJA

Gacsályi Sára, Odler Veronika, Kövi Zsuzsanna: SZEMÉLYISÉG ÉS DEPRESSZIÓ: A ZKA-PQ SZEMÉLYISÉGTESZT ÉS A PVP DEPRESSZIÓSKÁLA KÖZÖTTI KAPCSOLAT

Szép Anna, Mirnics Zsuzsanna, Ferenczi Andrea, Kövi Zsuzsanna: A SÖTÉT TRIÁD IDŐ- ÉS SZEMÉLYISÉGPROFILJA

Prontvai Virág, Mirnics Zsuzsanna, Kövi Zsuzsanna: A NÁRCIZMUS ÉS A NEUROTICIZMUS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1. oldal / 2

Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube