Reformáció Öröksége Műhely

A Reformáció Öröksége Műhely tevékenységét két fő csomópont köré szervezi. Egyrészt a református múlttal és identitással kapcsolatos kutatásokat kezdeményezünk, illetve koordinálunk. Támogatjuk a „Kulturális ellenállás Tiszáninnen a kommunizmus idején” című munkát, valamint a gályarabságot szenvedett prédikátorok emlékezetének új szempontú feldolgozását. A református önazonosság legtartósabb szimbóluma a gályarabság lassan 350 éves története, amely történeti hagyományunk része, s ma is alkalmas a regionális és lokális református közösségek, gyülekezetek identitásának, kulturális-egyházi énképének megerősítésére. A Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve nekifogtunk a hetvenes-nyolcvanas években kibontakozott, többek között a népi-nemzeti ellenzékhez tartozó szereplők, illetve református egyháztagok Erdély-járásának kutatásához is. Azt vizsgáljuk, milyen tényezők vezettek oda, hogy a rendszerváltás korának egyik meghatározó témája lett a határontúli magyarság ügye. Arra is kíváncsiak vagyunk, mely személyek, hálózatok játszottak meghatározó szerepet e „civil mozgalomban.”

Tevékenységünk másik fő vonulata a református múltat feldolgozó, a köz- és felsőoktatásban egyaránt használható ismeretterjesztő tartalmak előállítása. Részt vállalunk a református egyház és 1919 kapcsolatát vizsgáló őszi HIT-konferencia szervezéséből és nekiláttunk egy „református wikipédia”, azaz internetes tudástár előkészítésének is. Célunk, hogy az érdeklődők szakértők által írt igényes, de könnyen fogyasztható szócikkeket olvashassanak az elmúlt 500 év minden fontos protestáns személyéről, eseményéről és fogalmáról. Végül, de nem utolsósorban: „reformátusok és Trianon” munkacímű rövid dokumentumfilm elkészítésén dolgozunk, amely a békediktátum századik évfordulójára időzítve mutatja majd be a magyar reformátusság szétszakításának és utódállami újjászervezésének folyamatát.

Terveink között szerepel a felsorolt témákba vágó kurzusok, ismeretterjesztő előadások tartása és várjuk a célkitűzéseink iránt érdeklődő egyetemista önkéntesek jelentkezését is.

A kutatóműhely munkatársai:
Ablonczy Bálint (műhelyvezető)
Dr. Csorba Dávid

 

Kutatóműhelyünk hírei:

Reformátusok és Trianon dokumentumfilm

Történelmünk egyik legnagyobb tragédiája az 1920-as trianoni békeszerződés, amely kétszeresen sújtotta a reformátusságot. A szervesen kialakult állami keretek felbomlása mellett ugyanis az évszázadok folyamán kialakult egyházi szervezet is darabjaira esett. A Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül működő Reformáció Öröksége Műhely (RÖM)  a békeszerződés aláírásának századik évfordulójára ezért egy olyan dokumentumfilmet készít, amely a témát református szempontból dolgozza fel. Szakértők, archív felvételek, korabeli dokumentumok segítségével mutatjuk be azt a folyamatot, melynek során a magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szinte semmiből szervezték meg egyházigazgatásukat, oktatásukat, missziói munkájukat stb. Az alkotás rendezője Novák Tamás, több történelmi témájú dokumentumfilm elismert alkotója (Bűn és büntetlenség – Biszku Béla; Ocskay László százados, az elfelejtett hős; Az erdélyi arisztokrácia diszkrét bája – a Bánffy-család története; Kádár utolsó beszéde), a forgatókönyvet és az interjúkat Ablonczy Bálint RÖM-vezető készítette.

A film 2020 májusában kerül bemutatásra, a filmről készült trailer itt tekinthethő meg:Megjelent a Reformáció Öröksége Könyvek első darabja

A HIT (Hagyomány-Identitás-Történelem) Konferencia a protestáns egyház- és kultúrtörténettel foglalkozók egyik legnagyobb szakmai fóruma, a tanácskozásnak Műhelyünk a társszervezője (a HTK Egyháztörténeti Tanszékével).
A 2019. október 21-22-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán megszervezett kétnapos tudományos konferencián négy szekcióban 81 szakember a legkülönfélébb történeti megközelítésekből  (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jogtörténtet, néprajz, teológia) vizsgálta a magyar reformátusság közel fél évezredét. Ezen a tanácskozáson mutattuk be a HIT2018 kötetet (szerkesztette: Kiss Réka és Lányi Gábor), amely egyben a Reformáció Öröksége Könyvek első darabja. A sorozat szerkesztőbizottságának Ablonczy Bálint, Műhelyünk vezetője és munkatársa, dr. Csorba Dávid is tagja. Szándékaink szerint a sorozatban a Műhely profiljába vágó egyház- és művelődéstörténeti köteteket jelentetünk meg.

Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube