Szervezetünk

Egyetemünk fontos célkitűzése a református középiskolákkal történő kapcsolatfelvétel, a tehetséges középiskolások továbbtanulásának elősegítése és ezáltal a folytonosság lehetőségének megteremtése a hazai református nevelési-oktatási intézmények között. Ennek érdekében kezdi meg működését a Károli Junior Akadémia.

A rektori program keretében létrejött szervezeti egység tevékenységét a karokkal együttműködésben végzi, valamint munkáját tanácsadó jelleggel – rektori felkérés alapján – a református középiskolák, a Magyarországi Református Egyház és az egyetem vezetőségének képviselőiből álló Károli Junior Akadémia Tanács (Tanács) segíti.

A Károli Junior Akadémia a Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozással foglalkozó szervezeti egysége: az SZTE Junior Akadémia mintájára jön létre, egyetemünk szellemiségét, valamint szervezeti és működési sajátosságait figyelembe véve.

A program a Magyarországi Református Egyház és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megkötött közfeladat-finanszírozási szerződésből folyó támogatásból valósul meg.


 (Bővebb információ az alábbi címekre kattintva érhető el.)

 

1. Károli Junior Akadémia
 • stratégiát dolgoz ki a református hallgatói utánpótlás folyamatos biztosítására;
 • partnerkapcsolatokat alakít ki a hazai református gimnáziumokkal;
 • felkutatja és támogatja a tehetséges középiskolásokat;
 • különböző programokat szervez, amelyek révén ösztönözi a tehetséges diákokat arra, hogy a KRE-n folytassák felsőfokú tanulmányaikat;
 • kapcsolatot tart a karok képviselőivel és a Tanáccsal.Igazgató:
Jankó-Badó Andrea
KRE rektori tanácsadó
Feladatai: az Akadémia tevékenységének átfogó koordinálása, az Akadémia tevékenységét segítő egységek tevékenységének összehangolása és a velük történő kapcsolattartás.

2. A Károli Junior Akadémia Tanács
 • tanácsadó jellegű testület
 • időszakosan (nagyjából kéthavonta) ülésezik

 

Feladatok:

 • közreműködés a Károli Junior Akadémia stratégia alkotásának folyamatában

 

Tagjai:

 • Dr. Trócsányi László (Károli Gáspár Református Egyetem, rektor)
 • Prof. Dr. Szuchy Róbert (Károli Gáspár Református Egyetem, rektorhelyettes)
 • Szontagh Pál Iván (Református Pedagógiai Intézet, igazgató)
 • Szabó István (Dunamelléki Református Egyházkerület, Püspöki Hivatal, püspök)
 • Tombor László (Baár-Madas Református Gimnázium, igazgató)
 • Jankó-Badó Andrea (KRE, Károli Junior Akadémia, igazgató)
3. A KRE karok által kijelölt kapcsolattartók


Feladatok:

 • Javaslatok kidolgozása az Akadémia kari érintettségű programjai és képzési tervei tekintetében
 • Közreműködés a képzések oktatóinak, előadóinak megkeresésében
 • Kapcsolattartás a kari érintettségű ügyekben

 

Kapcsolattartók:

 • ÁJK: Prof. Dr. Domokos Andrea
 • BTK: Dr. Sebők Melinda, Dr. Csikós Gábor
 • GESZK: Dr. habil. Pónusz Mónika
 • HTK: Péntek Dániel Gábor
 • PK: Fehér Ágota Judit
4. Egyéb közreműködők
 • A programunk iránt érdeklődő középiskoláktól koordinátorok kijelölését kérjük, akik közreműködnek az Akadémia programjainak a diákok körében történő népszerűsítésében, valamint az intézményeink közötti kapcsolattartásban.
 • Az alapismereti kurzuson részt vevő középiskolás diákoknak a képzési napon egyetemi oktatóink tartanak előadást.
 • Az alapismeretek kurzusok utolsó, összevont napján az adott szakma meghívott képviselői tartanak rövid előadás a szakma gyakorlati tapasztalatairól, az egyetem utáni elhelyezkedés lehetőségeiről.

 

Napi biztatás

 

Közösségi Média

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések