Pohóczky Béla

Az interjút készítette, szerkesztette: Pólya Csaba
Serke, 2015.

„Menj és tedd, amit tenned kell!”

Család
Az ősök emlékezete

Édesapám részéről a Pohóczky nagyszülők Lengyelországból származtak, tehát az elődök erről az ágról lengyelek voltak. Azt, hogy hogyan érkeztek ide, nem tudom, de Magyarországon most is több Pohóczky él. A reformáció üldöztetése idején jöttek Magyarország területére, mert lutheránus, tehát ágostai hitvallásúak voltak, és így Lengyelországban nem volt maradásuk. A kálvini és svájci reformáció ott a lengyel területeken nem hatott, így értelemszerűen evangélikus hitre tértek, és később, Magyarországon lettek reformátusokká. Apai nagyanyám családja, aki Rácz nevezetű volt, Magyarországon élt, magyar elődökkel, de volt a családban szlovák is, és voltak németek is. Anyai nagyanyám testvére Kisgergely Bíró Lajos, pap volt. Az édesanyja haragudott érte, hogy elment katolikus papnak, mert nemesek voltak. Hangonyi. Kisgergely úrnak, az apjának négy kovács meg vagy nyolc kerékgyártó is dolgozott, hintója is volt, eljárt egész Ózdra mulatni. Amikor viszont otthon a kovácsait látogatta, még a kihulló szenet is visszadobálta a kohóba. Erre meg a kovácsmester azt mondta: „Kisgergely úr, nem itt kell spórolni, hanem ott, ni!” – és Ózdra mutatott.

>Életútinterjú

>Fényképalbum

>Családfa

>Családfa adatlap

Napi biztatás

Közösségi Média

Youtube

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Névjegy

Névjegy

 

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog