Pályázati lehetőségek

Aktuális felhívások Pályázatot hirdető oldalak elérhetősége

Nemzeti Tehetség Program

Megjelentek az idei Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett felhívások az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján.

A Nemzeti Tehetség Program pályázatait a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdeti meg.

 

A pályázati kiírások a következő linken keresztül elérhetőek:

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/felhivasok-2022/

 

Kérjük, jelezzék pályázati szándékukat 2022. március 10-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ímélcímen.

 

Az egyes kategóriák pályázati kiírásainak linkjét, a beadási határidőket az alábbi táblázat is tartalmazza.

Az Egyetem karai részéről az első hét felhívás kiemelt figyelmet érdemel.

 

Pályázat

Pályázat kódja

Link

Határidő

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő, országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása

 

NTP-LAP-22

https://emet.gov.hu/a-hazai-tehetsegsegites-eszkozrendszerenek-boviteset-segito-orszagos-hatokoru-nyomtatott-folyoiratok-kiadvanyok-megjelenesenek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-lap-22/

2022.03.21.

Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása

 

 

NTP-TMV-22

https://emet.gov.hu/tanulmanyi-es-muveszeti-versenyek-megrendezesenek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tmv-22/

2022.03.21.

A hazai nagy hagyományú, országos szervezésű tanulmányi és sportversenyek támogatása

NTP-TMV-M-22

https://emet.gov.hu/a-hazai-nagy-hagyomanyu-orszagos-szervezesu-tanulmanyi-es-sportversenyek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tmv-m-22/

 

2022.03.21

A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása

NTP-NTMV-22

https://emet.gov.hu/a-hazai-tehetseges-magyar-fiatalok-nemzetkozi-versenyeken-valamint-a-magyarorszagot-kepviselo-tanulok-csapatok-diakolimpiakon-es-vilagversenyeken-valo-reszvetelenek-tamogatasa-a-palyazat-k-2/

2022.03.21.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása

NTP-HHTDK-22

https://emet.gov.hu/az-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencian-valamint-tudomanyos-muhelyein-valo-reszvetel-es-a-lebonyolitasi-feladatok-ellatasa-a-palyazat-kodja-ntp-hhtdk-22/

 

2022.03.21.

Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása

NTP-INNOV-22

https://emet.gov.hu/innovativ-tanulasi-kornyezet-kialakitasa-es-komplex-tehetsegsegito-programok-megvalositasa-a-palyazat-kodja-ntp-innov-22/

 

2022.03.21.

Szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatása

NTP-SZKOLL-22

https://emet.gov.hu/szakkollegiumok-tehetseggondozo-programjainak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-szkoll-22/

 

2022.03.21.

 

 

 

 

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

NTP-TFJ-22

 

https://emet.gov.hu/a-tehetsegsegites-feltetelrendszerenek-javitasat-celzo-hazai-programok-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tfj-22/

2022.03.21.

A speciális fejlesztést célzó programok támogatása

NTP-SPEC-22

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/02/Palyazati_kiiras_es_utmutato_NTP_SPEC_22.pdf

2022.03.21.

A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása

NTP-NTMV-22

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/02/Palyazati_kiiras-es-utmutato_NTP_NTMV_22.pdf

 

2022.03.21.

Hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása

NTP-TSZM-22

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/02/Palyazati_kiiras-es-utmutato_NTP_TSZM_22.pdf

 

2022.03.21.

A Budapesti Európai Tehetségközpont működési, stratégiai továbbfejlesztésének, valamint európai tehetséghálózati munkájának támogatása

NTP-EU-M-22

https://emet.gov.hu/a-budapesti-europai-tehetsegkozpont-mukodesi-strategiai-tovabbfejlesztesenek-valamint-europai-tehetseghalozati-munkajanak-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-eu-m-22/

 

2022.03.05.

A határon túli Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása

NTP-HHTDK-M-22

https://emet.gov.hu/a-hataron-tuli-tudomanyos-diakkori-muhelyek-es-rendezvenyeik-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-hhtdk-m-22/

 

2022.03.05.

Határon túli hallgatók részvételének támogatása a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

NTP-HOTDK-M-22

https://emet.gov.hu/hataron-tuli-hallgatok-reszvetelenek-tamogatasa-a-36-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencian-a-palyazat-kodja-ntp-hotdk-m-22/

 

2022.03.05.

A határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása 

NTP-HTTSZ-M-22

https://emet.gov.hu/a-hataron-tuli-tehetsegsegito-tanacsok-tehetsegfejleszto-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-httsz-m-22/

 

2022.03.05.

Komplex hazai és határon túli tehetségsegítő programokat megvalósító szervezetek támogatása

NTP-KOMP-M-22

https://emet.gov.hu/komplex-hazai-es-hataron-tuli-tehetsegsegito-programokat-megvalosito-szervezetek-tamogatasa-a-nemzeti-tehetseg-program-kereteben-a-palyazat-kodja-ntp-komp-m-22/

 

2022.03.05.

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő feladatok ellátása és rendezvények támogatása

NTP-ITR-M-22

https://emet.gov.hu/a-nemzeti-tehetseg-program-celkituzeseit-nepszerusito-feladatok-ellatasa-es-rendezvenyek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-itr-m-22/

 

2022.03.05.

A minősített tehetséggondozó műhelyek támogatása

NTP-MTM-M-22

https://emet.gov.hu/a-minositett-tehetseggondozo-muhelyek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-mtm-m-22/

2022.03.05.

A Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram támogatása

NTP-SP-M-22

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/02/Palyazati_kiiras-es-utmutato_NTP_SP_M_22.pdf

 

2022.03.05.

START Ösztöndíj

NTP-START-M-22

https://emet.gov.hu/start-osztondij-a-palyazat-kodja-ntp-start-m-22/

 

2022.03.05.

A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása

NTP-TIPP-M-22

https://emet.gov.hu/a-hataron-tuli-es-kulfoldon-letrejott-tehetsegsegito-informacios-es-programpontok-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tipp-m-22/

 

2022.03.05.

Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása

NTP-TK-M-22

https://emet.gov.hu/hazai-es-hataron-tuli-tehetseggondozo-kepzesek-es-programok-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-tk-m-22/

 

2022.03.05.

A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszere működésének és fejlesztésének támogatása

NTP-TTKIR-M-22

https://emet.gov.hu/a-tehetsegazonosito-es-tehetseggondozo-tevekenysegek-nemzeti-komplex-informacios-rendszer-mukodesenek-es-fejlesztesenek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-ttkir-m-22/

 

2022.03.05.

A határon túli tehetséges magyar tanulók támogatása

NTP-ADY-M-22

https://emet.gov.hu/a-hataron-tuli-tehetseges-magyar-tanulok-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-ady-m-22/

 

2022.03.05.

Tehetségsegítő szervezetek támogatása

NTP-HTTSZ-22

https://emet.gov.hu/tehetsegsegito-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-httsz-22/

 

2022.03.21.

 

 

2022. évi OTKA pályázatok

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kiírta a 2022. évi OTKA pályázatokat. Erre a célra a 2022-2026 közötti időszakban az ITM összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló pályázat az előző évekhez hasonlóan ezúttal is öt kategóriában nyújt támogatást:

Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz PD_22 

Határidő: 2022. február 17.

 

Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz FK_22

Határidő: 2022. február 17.

 

Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz K_22

Határidő: 2022. február 24.

 

Felhívás magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz ANN_22, SNN_22

Határidő: 2022. március 10.

*

Az egyes programok keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak. A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2022. február 1-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

*

A pályázni szándékozók 2022. január 16-ig jelezzék előzetesen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, hogy melyik programra kívánják pályázatukat benyújtani.NKFIH Élvonal – Kutatási Kiválóság Program (KKP_21)

Az „Élvonal – Kutatási Kiválósági Program” olyan élvonalbeli felfedező kutatásokat (alapkutatásokat) támogató pályázati modell, amelyen belül lehetőség nyílik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók támogatására az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan valamint a projekt magyar fogadóintézményben történő megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

A KKP_21 pályázati felhívásra kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül. Azok a magyar vagy külföldi állampolgárságú, PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre valamint az alábbi feltételek egyikének megfelelnek:

vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően sikeresen zárt le vagy 2021. október 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant projektet;
vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de nem nyert támogatást;
• 2018. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási pályázatot volt valamely jelentős nemzetközi kutatási alapnál (pl. Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, National Institutes of Health - NIH, Australian Research Council, Biotechnology and Biological Sciences Research Council - BBSRC, Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

A beadási határidő: 2021. február 16.
Az igényelhető támogatás összege projektenként a maximális 60 hónap futamidőre legfeljebb 300 millió forint, azaz átlagosan évi 60 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás intenzitása 100%.


Az Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2020/2021-es tanév tavaszi félévben végzős hallgatók részére

A teljes pályázati felhívás itt olvasható

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje:
2020. december 2.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:
2021. március 28.

A pályázók köre
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2020-21. tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.
A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
o szabadalom/használatiminta-oltalom,
o védjegyoltalom,
o formatervezésiminta-oltalom,
o szerzői jog
o szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe


Erasmus oktatói mobilitás pótpályázat
Erasmus személyzeti mobilitás pótpályázat
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Erasmus oktatói mobilitás pályázat
Erasmus személyzeti mobilitás pályázat
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Új Nemzeti Kiválóság Program
Nemzeti Tehetség Program 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap

 

Napi biztatás

 

Közösségi Média

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések