Pályázati lehetőségek

Aktuális felhívások Pályázatot hirdető oldalak elérhetősége

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2020/2021-es tanév tavaszi félévben végzős hallgatók részére

A teljes pályázati felhívás itt olvasható

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje:
2020. december 2.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:
2021. március 28.

A pályázók köre
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2020-21. tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.
A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
o szabadalom/használatiminta-oltalom,
o védjegyoltalom,
o formatervezésiminta-oltalom,
o szerzői jog
o szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe

Erasmus oktatói mobilitás pályázat
Erasmus személyzeti mobilitás pályázat
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Új Nemzeti Kiválóság Program
Nemzeti Tehetség Program
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap
 
 Erasmus oktatói mobilitás pótpályázat
 Erasmus személyzeti mobilitás pótpályázat  
   

 

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube