CEEPUS

Pályázati felhívás

Tisztelt Hallgatók!

A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszék és Anglisztika Intézet pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói mobilitásban való részvételre.

Az alábbi partnerintézményekbe lehet pályázni, a táblázatban felsorolt pályázattípusok, ill. keretszámok szerint.

I.
a. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0503-08-1819 „Inter-American Studies”
b. Koordinátor neve és elérhetősége: Pásztori-Kupán István,
c. A hálózat által megfogalmazott általános célkitűzések címszavakban: Amerikanisztikai stúdiumok bármely részterületen, Észak- Közép- vagy Dél-Amerikával kapcsolatban.

1.

Célország

Ausztria

Intézmény, honlap

University of Graz, Center for Inter-American Studies (CIAS)

Pályázattípus

1 Anglisztika szakos hallgató
(Lehetőség szerint észak-amerikai témából készülő szakdolgozattal)
Ösztöndíj összege: 1050 EUR/hó
Időtartam: 4 hónap (2018/2019 tanév tavaszi félévében)


Általános pályázati feltételek
Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárásokat, formai feltételeket a mellékelt Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények c. dokumentumban találhatják meg. [Elérhető: https://tka.hu/docs/palyazatok/ceepus_egyeni_mob_palyazatok_feltetelek_20181807121206.pdf]

Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak nappali és levelező, major / minor szakos hallgatók is.

Hogyan kell pályázni?
A pályázati anyag a következőkből áll:
Személyes adatok (név, szak, évfolyam, elérhetőség, nyelvtudás szintje);
Motivációs levél és kutatási témavázlat;
Utolsó két lezárt félév Neptun-kivonata;
Eddig szakmai eredmények (pl. TDK-helyezés, publikáció, konferencia-szervezésben való részvétel stb.)

Az elbírálás módja:

Az elbírálás ad hoc bizottság révén történik, melynek tagjai a nemzetközi dékánhelyettes, egy tanszéki oktató és egy HÖK-képviselő. A döntésről jegyzőkönyv készül, a pályázókat kötelező rangsorolni (visszalépés esetére). Az eredményről minden pályázót személyes e-mailben értesítünk legkésőbb október 8. 16:00 óráig. Ezután a pályázó felelőssége regisztrálni a www.ceepus.info honlapon, és október 31-én 23 óra 59 percig elektronikusan is feltölteni a pályázatát!

Hátrányos helyzetű pályázók

- A pályázati anyagban kérjük feltüntetni, hogy a hallgató milyen hátrányos helyzet tekintetbe vételét kéri, és mellékelje az ezt igazoló hivatalos dokumentum másolatát. Az elbírálás során két egyenértékű pályázat esetén a hátrányos helyzetű pályázat előnyben részesül.

Határidő

- A pályázatot 2018. október 5., péntek 14:00 óráig az Angliszitka Intézet Titkárságán (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. 2. em. 210.), Bauerné Kiss Réka és Szilvássy Krisztina ügyintézőknél kérjük leadni.

- Az intézményi szintű kiválasztást követően a pályázóknak a www.ceepus.info oldalra is fel kell tölteniük a pályázatukat az alábbi határidőkig: a tavaszi félévre: október 31.

- A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség!

 

Tisztelettel várjuk pályázataikat!
Sikeres pályázást kívánunk!

Dr. Pásztori-Kupán István
hálózati partnerkoordinátor
Szabadbölcsészet Tanszék

Dr. Nagy Judit
nemzetközi dékánhelyettes

Következő események
Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube