Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

Kapcsolattartás az Erasmus Irodával:

• A kapcsolattartás módja a nyár folyamán elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet, valamint figyelni az ERASMUS+ Applikáción keresztül érkező értesítéseket.
• Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, a Rektori Hivatalban az Erasmus Irodát (Tóth Ildikó Anna - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel.: +36 (1) 455 9061) kell keresni.
• Az Erasmus Iroda honlapját is érdemes nézegetni, ahol pl. a megfelelő dokumentumok letölthetők a Formanyomtatványok menüpont alatt.

Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és augusztus elsejétől augusztus 23-ig a Rektori Hivatal is csak ügyeleti rendben működik.


Útlevél, vízum, biztosítás


Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.
További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs


Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!


Megfelelő biztosítást kell beszerezni az EU-hoz való csatlakozásra tekintettel, ill. a fogadó intézménnyel történő egyeztetés alapján. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően Magyarország és az Európai unió tagállamai vonatkozásában általános érvényű, közvetlen és kötelező jogforrássá válik a 1408/71 EGK rendelet és a végrehajtásáról szóló 574/72. sz. EGK rendelet, amelyek alapján a másik ország területén tartózkodó biztosítottak a halaszthatatlan orvosi ellátást megkapják a tartózkodási hely szerinti teherviselőtől a költségek viselésében illetékes teherviselő terhére. A sürgősségi egészségügyi ellátást egy erre a célra rendszeresített formanyomtatvánnyal igényelhetik majd, amely az Unióban jelenleg is használatos Európai Egészségbiztosítási Kártya.


Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséről és az egészségbiztosítás feltételeiről további információk az OEP honlapján található: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya


Tanulmányi ügyek az Erasmus tanulmányok alatt


Kedvezményes tanulmányi rend igénylése:
A kedvezményes tanulmányi rendről (TVSZ 56.§) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatnak. A kiutazó hallgatók kötelesek az Erasmus ösztöndíjas időszak teljes időtartamára kedvezményes tanulmányi rendet igényelniük.
Az Erasmus tanulmányok során minden mobilitásban részt vevő hallgató mindegyik külföldön teljesített tárgya beszámításra kerül, kötelező vagy szabadon választható tanegységként.

A Bölcsészettudomány Kar kiutazói esetében 2017/18. őszi félévétől érvényes eljárásrend:
Hallgatói tájékoztató
Formanyomtatvány


A többi Kar esetében az előzetes kreditátviteli kérelem megküldésének határideje: október 15. (őszi kiutazók) és március 15. (tavaszi kiutazók) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. Amennyiben a fenti határidők a kinti tanév későbbi kezdése miatt (pl. Németország, Hollandia 2. trimeszter) nem tarthatók, a kérelmet a tanév kezdete utáni 3 héten belül kell megküldeni.


Az Erasmus tárgyak elfogadtatásából származó kredittúllépés esetén nem kell kredittúllépési díjat fizetniük, valamint a kreditátviteli- ill. a kedvezményes tanulmányi rend kérelemért sem. (Forrás: Szolgáltalási díjtáblázat és a III.2.-es szabályzat 60. § (8) pontja)

 


A pénzügyi támogatás


Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik. Az ösztöndíj aktuális összege minden évben kiírásra kerül, és a pályázati felhívásban olvasható.


A támogatás folyósítása az alábbi feltételekhez kötött:
A kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel a hallgatónak szerződést („Támogatási Szerződés") kell kötni az egyetemmel.
• A kiutazás félévében a hallgatónak KRE beiratkozott hallgatójának kell lennie.

A támogatás utalásának rendje a következőképpen alakul:
• előfinanszírozás: kiutazás előtt a teljes támogatási összeg 80%-a utalásra kerül
• utófinanszírozás: hazaérkezés után közvetlenül a meghatározott igazoló dokumentumok bemutatását követően a maradék 20% kerül utalásra.

 


Learning Agreement for Studies


A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést a kiutazás előtt legalább 1-2 hónappal meg kell kezdeni. A szerződéskötés előfeltétele, hogy a Learning Agreement mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva!

Az ügyintézés javasolt menete a következő:
• az Erasmus Iroda regisztrálja a hallgatót az Erasmus-Dashboard felületre. A regisztrációról e-mailben érkezik tájékoztatás;
• a tájékoztató e-mail alapján a hallgató letölti az ERASMUS+ applikációt és regisztrál a felületre
• a fogadó intézmény honlapján szereplő vagy a kinti koordinátor által megküldött tantárgylista alapján kitölti az Online Learning Agreement első részét („Before mobility”), a listát leegyezteti a tanszéki koordinátorral,
• a kitöltött Online Learning Agreementet a hallgató továbbítja a küldő egyetem (KRE) Erasmus koordinátorának az ERASMUS+ applikáción keresztül

A Learning Agreement módosítására is van lehetőség. Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility” részét kell használni.

 


A szerződéskötésről

• A szerződés megkötése az Erasmus Irodában történik. Célszerű, ha a szerződés megkötésekor a bankszámlaszám és a fogadó intézmény igazolása a kinti tanulmányok pontos időtartamáról a hallgatónál van ellenőrzés, egyeztetés céljából.
• A szerződés pontos betartása vonatkozik mind a hallgatóra, mind az Erasmus Irodára. Ha szerződésben rögzített jogok, kötelezettségek és feltételek bármelyike megváltozik, azt írásban is rögzíteni kell.
• Kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel a hallgatónak jelentkeznie kell az Erasmus Irodában szerződéskötés céljából a honlapon feltüntetett hallgatói fogadóidőben.

A szerződéskötés feltétele a mind három fél által aláírt Learning Agreement!

Utalással kapcsolatos információk:
1. Az ösztöndíjak átutalásához a hallgatónak célszerű – de nem kötelező – devizaszámlával rendelkezni, mivel az ösztöndíjat csak euróban tudjuk folyósítani.
2. A bankfiók pontos címét és az IBAN számlaszámot kérjük megadni. Online IBAN kalkulátor: https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/Egyebek/iban_nk.html
3. A számlaszám nem lehet más nevén, csak a hallgatóén. Ha csak a szülőknek van bankszámlaszámuk, akkor a hallgatónak azon társtulajdonosként kell szerepelnie.
4. A szerződés megkötéséhez szükséges a hallgató adóazonosító jele.
5. Azok a hallgatók, akik külföldön nyitnak számlát, értelemszerűen csak a kiutazásuk után, a pontos adatoknak a Rektori Hivatalba való elküldését követően tudjuk az ösztöndíjat utalni.

 


Online nyelvi teszt

Az online nyelvi teszt első részét kiutazás előtt kell kitölteni, a kapott eredményt a Learning Agreement-ben kell feltűntetni. Ezt követően lehetőség van ingyenes online nyelvi kurzusra jelentkezni. Hazaérkezés után pedig az online nyelvi teszt második része kerül kitöltésre.


Hazaindulás előtt...

• a hallgató aláíratja a kinttartózkodás időtartamáról szóló „Certificate of Attendace” dokumentumot;
• ellenőrzi, hogy a Learning Agrement szükség esetén módosításra került-e.


Hazaérkezés után...

• A külföldi tanulmányok befejeztével a hallgatónak szöveges beszámolót kell készítenie. Erre általában két hét áll rendelkezésre, de a pontos határidőt a hallgatói ösztöndíj szerződés tartalmazza. Korábbi hallgatói beszámolók itt.
• Le kell adnia az Erasmus Irodába a „Transcript of Records” egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot.
• Ki kell töltenie az online nyelvi teszt záró részét.


Ha meghiúsul a külföldi tanulmányok teljesítése...

• Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva nem történik meg a kiutazás, akkor írásban azonnal értesíteni kell az Erasmus koordinátort, valamint a fogadó intézmény koordinátorát. Ennek határideje: őszi kiutazás esetében augusztus 15., a tavaszi kiutazás esetében október 15.
• Ha a kinti tanulmányokat kell megszakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét vissza kell utalni. A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.
• FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, a kapott ösztöndíjat részben vagy teljes egészében vissza kell fizetnie! A minimum megszerzendő ECTS pontok összege: 15 kredit (ECTS) és minimum 3 tantárgy teljesítése.

Zero grant” státuszú hallgatók

A fenti kötelezettségek és tennivalók a „zero grant” státuszú hallgatókra is vonatkoznak annak kivételével, hogy részükre az Erasmus Iroda nem folyósít támogatást.

A célunk az, hogy minél több hallgatónk tanulhasson külföldön. Az EU szabályai azonban szigorúak és ezért nem könnyű a lehetőségeket biztosítani. Kérjük a pályázók türelmét és együttműködését a program sikere érdekében.

Nagyszerű lehetőség külföldön tanulni! Jó utat és sok sikert kívánunk!

 

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube