Személyzeti mobilitás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitására
a 2016.07.01-2017.09.30. közötti időszakra


1.    A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.). 

A 2016-17-es pályázati időszakra vonatkozó prioritások:

o   nem vezető pozíciót betöltő adminisztratív munkatársak vagyvezető adminisztratív munkatársak, akiknek a munkakörük nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetköziesítéshez csak az egyetemek által meghirdetett, szervezett staff week-en vehetnek részt. (Meghirdetésre kerülő staff weekekről érdeklődni lehet az egyetem partnerintézményeinél; illetve a következő adatbázisban:http://staffmobility.eu/staff-week-search. Pályázni tehát nem csak az egyetem partnerintézményeibe lehet!)

o   oktató kollégák, konkrét nemzetköziesítési céllal való kiutazása, pl. nemzetközi projekt előkészítése/fenntartása; partnerintézményekindokolt meglátogatása (pl. tanszéki/intézeti/kari Erasmus koordinátori funkciójukból fakadóan) vagy új Erasmus kapcsolatok létesítése céljából.

2.    A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

3.    Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül). 

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 5 nap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni.  A kiutazás időtartama ettől függetlenül lehet hosszabb.

4.    A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

5.    Pályázati feltételek

 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

6.    A támogatás mértéke

A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:


Napidíj

 

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, 
Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, 
Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein,
Norvégia, Svájc, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, 
Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

Utazási támogatás

 

 

100 – 499 km

180 

500 – 1 999 km

275 

2 000 – 2 999 km

360 

3 000 – 3 999 km

530 

4 000 – 7 999 km

820 

8 000 – 19 999 km

1100 

Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.

7.    A pályázás menete

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • az intézmény főállású alkalmazottja;
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon,
 • a szervezeti egység célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában


Kiemelt adminisztratív célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó koordinátorok;
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak;
 • Tanulmányi osztályok és Tanszékek adminisztratív munkatársai;
 • Gazdasági Igazgatóság munkatársai;
 • informatikusok;
 • PR és marketing területen dolgozó kollégák;
 • pályázati területen dolgozók;
 • könyvtárakban dolgozók.


Pályázati dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
 • fogadó intézmény befogadó nyilatkozata (lehet e-mail is)
 • önéletrajz
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 • vezetői ajánlás (opcionális)


A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a Karokon és a Központi Intézményekben esetében az erre a célra összehívott ad hoc Erasmus Bíráló Bizottságok bírálják el. 

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.


8.    A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt 1 db eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Karok Dékáni Hivatalában, a Rektori Hivatalban az intézményi Erasmus koordinátornál, a többi szervezeti egység esetében a szervezeti egység vezetőjénél.


A pályázatok beérkezési határideje: 2016. június 24. péntek 14.00 óra


A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Bármilyen kérdés esetén forduljanak bizalommal az Erasmus Irodához a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen): 2016.06.30.

Budapest, 2016.06.01.

Reformáció 500

Reformáció 500

Online tanácsadás

Online tanácsadás

Nyelvvizsgaközpont

 

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube