Oktatói mobilitás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitására
a 2016/17-es tanévre
(Megvalósítási időszak: 2016. július 1. – 2017. szeptember 30.)


1.    A pályázattípus célja

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.


2.    A pályázásra jogosultak köre

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény munkaszerződés által alkalmazott oktatói;
 • Bejövő mobilitás esetén bármilyen külföldi a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény


3.    Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül).

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 5 nap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni.  A kiutazás időtartama ettől függetlenül lehet hosszabb.


4.    A programban részt vevő országok


Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország


5.    Pályázati feltételek

 • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény. Partnerintézményeink listája letölthető az alábbi oldalon:http://www.kre.hu/portal/index.php/kiutazasi-lehetosegek-erasmus-szerzodeseink.html
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.


6.    Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák, mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
 • A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került;


7.    A támogatás mértéke


A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:

Napidíj

 

 

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

Utazási támogatás

 

100 – 499 km

180 

500 – 1 999 km

275 

2 000 – 2 999 km

360 

3 000 – 3 999 km

530 

4 000 – 7 999 km

820 

8 000 – 19 999 km

1100 


Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.


8.    A pályázás menete


A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva;
 • Fogadó Intézmény befogadó nyilatkozata (lehet kinyomtatott e-mail is);
 • szakmai tudományos önéletrajz;
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél;
 • opcionális: tanszékvezetői (illetve tanszékvezető esetén felsőbb vezetői) ajánlás.

Elbírálás prioritásai:

 • korábban még nem részesült Erasmus támogatásban;
 • kapcsolati tőke az adott intézménnyel.


A pályázatok beérkezési határideje: 2016. április 15. péntek 14.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot mellékleteivel együtt 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Kar Dékáni Titkárságára (a BTK esetében a Dékánhelyettesi  Hivatalba). A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.


Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen): 2016. április 29.Budapest, 2016.03.11.

Reformáció 500

Reformáció 500

Blog

Blog

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Nyelvvizsgaközpont

Online tanácsadás

Online tanácsadás

Youtube