Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapidőtartamra. Tanulmányi ösztöndíjban a KRE állam által támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 5 %-ának megfelelő összeget (8.330,-Ft).

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévének a tanulmányi ösztöndíj határai a táblázatban látható ösztöndíjátlagok. Az ösztöndíj számítás során használt korrigált kreditindex a Neptunban a Tanulmányok >> Tanulmányi átlagok >> érintett félév előtti pluszjelre kattintva megtalálható.
Az ösztöndíjak pontos összege a Neptunban való közzététellel nyilvános.
Az ösztöndíjak ellen 2021. április 15-ig (csütörtök) 23:59-ig lehet fellebbezni a Neptunon leadott elektronikus kérvénnyel, az alábbi módon: Ügyintézés >> Kérvények.

 

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

1BSZKESO17NMBP

 4,40

1SFOKJOI17NMBP

 3,57

1OSZKJOG17NMBP, AJON

 4,07

1BSZKNET17NMBP

 4,97

1BSZKGAM17NMBP

 5,50

1SFOKKMA17NMBP

 3,67

ÁJK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/2

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar BA és osztatlan

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

BAN-MAJ; 2BSZKANG17NMBP

3,82

BGE-MAJ; 2BSZINEM17NMBP

4,13

BNL-MAJ; 2BSZINED17NMBP

4,1

BJP-MAJ; 2BSZIJAP17NMBP

4,23

2BSZIKIN20NMBP

3,68

BKM-MAJ; 2BSZKKOM17NMBP

5,27

BMR-MAJ; 2BSZKMAG17NMBP

3,97

OSZKTAN; 2OSZKTAN17NMBP

4,6

BPS-MAJ; 2BSZKPSI17NMBP

4,5

BSB-MAJ; 2BSZKSZB17NMBP

3,93

BSZOC; 2BSZKSOC17NMBP

4,43

BTR-MAJ; 2BSZKTOR17NMBP

4,2

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar MA

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

2MSZKJAP17NMBP

5,00

2MSZKIRK17NMBP

11,33

2MSZKNED17NMBP

4

2MSZKPSI17NMBP

4,04

2MSZKSZT17NMBP

4,57

2MSZKTOR17NMBP

3,77

2MSZKNIK17NNBP

4,7

2MSZKANG17NABP

4,9

2MSZKKOM17NMBP

4,83

2MSZKMUT17NMBP

4,57

2MSZKSZO18NMBP

5,8

2MSZKVAL17NMBP

6,5

2MSZKTSM20NMBP

4,8

BTK Tanulmányi ösztöndíj BA és osztatlan 2020/2021/2
BTK Tanulmányi ösztöndíj MA 2020/2021/2

 

 

 

Hittudományi Kar

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

TEL_O

4,60

OTHIHIR1 és 3OTHIHIR17NMBP

5,83

HTK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/2

 

Szociális és Egészségtudományi Kar

Képzés kód

Ösztöndíj határ

5BSZKSZM19NMBPK

3,86

5BSZKSZP19NMBP

4,20

5BSZKSZP19NMBP

4,73

5BSZKDIA19NMNK

-

SZEK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/2

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

Képzés kód

Ösztöndíj határ

TBA; TBABP; 4BSZKTAN17NMBP.NK.MV

 4,73

OBABP; 4BSZKOVONMNK.BP

 4,59

RHBA; 4BSZKRHI17NMNK

 4,16

4BSZKCSK18NMBP.NK

 4,63

P-TAN-BA-N

 4,30

P-OVO-BA-N

4,51

P-CSE-BA-N 5,27

TFK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/2