DOK

Üdvözöljük a Károli Gáspár Református Egyetem
Doktorandusz Önkormányzatának oldalán!

Bemutatkozás

A Doktorandusz Önkormányzat hivatalos adatai az alábbiak:
•    székhelye: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.
•    iroda: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.
•    elnevezése angolul: Union of the PhD Students of the Károli
     Gáspár University of the Reformed Church in Hungary


A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. t értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzat látja el. Egyetemünkön a Doktorandusz Önkormányzat a doktoranduszokra vonatkozó képviseleti, döntési, véleménynyilvánítási, eljárási jog, valamint a doktoranduszokra vonatkozó kollektív jogok kizárólagos gyakorlója.


Küldetés

A Doktorandusz Önkormányzat
•    képviseli a doktoranduszok érdekeit kari, doktori iskola szintű,
     egyetemi, országos és nemzetközi testületekben,
•    együttműködik hazai és nemzetközi
     doktoranduszszervezetekkel,
•    támogatja és szervezi az Egyetem doktoranduszainak
     szakmai, kulturális, sport- és közösségi tevékenységét,
•    képviseli a doktoranduszok érdekeit a tananyag
     számonkérésének (vizsgarendszer) korszerű és hatékony
     formáinak kidolgozásában,
•    elősegíti az egyetemi hallgatók oktatási színvonalának
     emelését,
•    a rendelkezésre álló információs csatornákon, elektronikus
     úton és más módon folyamatosan tájékoztatja a
     doktoranduszokat a DÖK tevékenységéről, a doktoranduszok
     életével kapcsolatos kérdésekről, a rendezvényekről, a
     különféle pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről,
•    ápolja a doktori iskolák és az Egyetem hagyományait és
     újakat teremt.


Tisztségviselők (Fogadóórák előzetes egyeztetés alapján)

dr. Farkas György Tamás elnök
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Rapali Vivien alelnök 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

dr. Farkas György Tamás ÁJK kari ügyvivő 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Rapali Vivien BTK kari ügyvivő 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Czentnár Simon HTK kari ügyvivő 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

https://www.facebook.com/karolidok

Alapszabály


ELŐZETES FELHÍVÁS


A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HITTUDOMÁNYI OSZTÁLYA, folytatva a korábbi szép hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immár a hatodik a sorban. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VI. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2015. október 23-25-e között várja résztvevőit Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.

Konferenciánkra várjuk mindazon doktori képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését, akik hittudományi PhD-tanulmányokat végeznek, vagy doktori kutatásuk témája érinti a hit- vagy vallástudományok területeit. Emellett várjuk azon mesterszakos hallgatók jelentkezését is, akiknek a kutatási témája kapcsolódik ezekhez a diszciplínákhoz és témavezetőjük támogatja előadásukat.

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya szeretné kifejezni közös felelősségvállalását az összmagyarság ügye mellett, így jelenlegi határainkon túlról és a diaszpóra-magyarságból is várjuk leendő előadóinkat. Szintén a korábbi évek hagyományait folytatva szeretnénk ökumenikus elkötelezettségünket is kifejezni, így bátorítjuk valamennyi felekezet doktoranduszhallgatóit a jelentkezésre. A tudományos világ aktualitásaira reflektálva pedig különösen bátorítjuk előadóinkat egyrészt az interdiszciplinaritásra, másrészt pedig arra, hogy a hittudományokat ért modern kihívásokkal foglalkozó témákat is hozzanak magukkal.

Az előadás nyelve lehet magyar vagy angol, hossza 20 perc, melyet rövid diskurzus követ majd.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30., melynek feltétele egy legalább 15.000, de legfeljebb 40.000 karakter terjedelmű tanulmány, melynek formai követelményeit alább láthatják. A szerzők feladata felkérni két, a tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt – közülük legfeljebb egy lehet a hallgató témavezetője, hogy dolgozatát támogató nyilatkozattal ellássák. A dolgozatok befogadásáról 2015. október 7-éig értesítjük az előadókat. A jelentkezés pontos menetéről hamarosan tájékoztatást adunk. További információkért keressen bennünket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

További információk itt érhetők el.


CALL FOR PAPERS


By the Theological Department of the ASSOCIATION OF HUNGARIAN PHD AND DLA STUDENTS, for the sixth occasion of the now traditional international conference, as a continuation of the recently started chain, The Young Researchers' and Doctoral Students' VI. International Theologian Conference is to be held between the 23th and 25th of October in 2015 in Budapest, at the Theological Faculty of the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary.

We await the application of doctoral students for our conference who are studying theology or whose research can be connected with the theological-religious studies. We also invite those MA-students whose research is related to these disciplines and their supervisor agrees with their application.

The Theological Department of the Association of Hungarian PhD and DLA Students would like to express their joint responsibility for the whole Hungarian nation, thus we kindly invite fellow Hungarians from abroad and from the Diaspora. Also as a continuation of the previous years' tradition, we emphasize the ecumenical spirit of the event, therefore we encourage students from all Confessions to partake in the conference. Responding to the scientific milieu, we strongly encourage the interdisciplinary spirit, and papers discussing the modern challenges facing religious studies are also highly welcomed.

The language of the presentation can be Hungarian or English. The duration is 20 minutes, followed by a short discussion.

Application deadline: 30th of September, 2014 with a paper (15000-40000 characters), with a support statement of two professors. Results will be returned by 7th of October 2015. We are going to inform you soon about the application. Further information: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

More information

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Galéria

Galéria

Névjegy

Névjegy

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Online tanácsadás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

nyelvvizsgaközpont

Youtube