Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett az alább felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű képzésben vesznek részt:

  • alapképzés,
  • osztatlan képzés,
  • mesterképzés,
  • felsőoktatási szakképzés,
  • doktori képzés.

 

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati anyagot 2017. október 10-ig (kedd) kell eljuttatni az Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) az Egyetem főtitkárának címezve.

A pályázat továbbításának módja:

  • Postai úton (Főtitkár részére),
  • Személyesen: zárt borítékban a Rektori Hivatal Titkárságán leadva (szintén a főtitkár részére).

 

Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) folyósított juttatás.

A felhívás további részleteit és űrlapot itt találhatják.