Erasmus személyzeti mobilitás pályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitására

(Megvalósítási időszak: 2023. szeptember 30-ig.)

 1. A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

 1. típusú mobilitások: bármely területen dolgozó nem vezető pozíciót betöltő adminisztratív munkatársak, továbbá azok a vezető adminisztratív munkatársak, akiknek a munkakörük nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetköziesítéshez csak az egyetemek által meghirdetett, szervezett staff week-en vehetnek részt. (Meghirdetésre kerülő staff weekekről érdeklődni lehet az egyetem partnerintézményeinél; illetve a következő adatbázisban: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Pályázni tehát nem csak az egyetem partnerintézményeibe lehet!) 2. típusú mobilitások: oktató kollégák, konkrét nemzetköziesítési céllal való kiutazása, pl. nemzetközi projekt előkészítése/fenntartása; partnerintézmények indokolt meglátogatása (pl. tanszéki/intézeti/kari Erasmus koordinátori funkciójukból fakadóan) vagy új Erasmus kapcsolatok létesítése céljából.

 

 1. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

 

 1. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (min. 2 nap, utazás nélkül).

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 5 nap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni. A kiutazás időtartama ettől függetlenül lehet hosszabb.

Figyelem! A munkatársak támogatható Erasmus mobilitási pályázata maximálisan 2 mobiltás/tanév.

 

 1. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

 

 1. Pályázati feltételek
 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

 1. A támogatás mértéke

A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:

Napidíj

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Magas megélhetési költségű országok:

170 € / nap

119 € / nap

(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)

Közepes megélhetési költségű országok:

140 € / nap

98 € / nap

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT))

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

110 € / nap

77 € / nap

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR))

Utazási támogatás

Távolság

Összeg normál utazás esetén

Összeg zöld utazási forma esetén

10–99 km között:

23 €/résztvevő

NA

100–499 km között:

180 €/résztvevő

210 €/résztvevő

500–1999 km között:

275 €/résztvevő

320 €/résztvevő

2000–2999 km között:

360 €/résztvevő

410 €/résztvevő

3000–3999 km között:

530 €/résztvevő

610 €/résztvevő

4000–7999 km között:

820 €/résztvevő

NA

8000 km vagy annál több:

1500 €/résztvevő

NA

 

Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.

Zöld utazásnak minősül: vonat, busz, telekocsizás, bicikli, stb.

 

 1. A pályázás menete

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • az intézmény főállású alkalmazottja;
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon,
 • a szervezeti egység célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában.

Kiemelt adminisztratív célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó koordinátorok;
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak;
 • Tanulmányi osztályok és Tanszékek adminisztratív munkatársai;
 • Gazdasági Igazgatóság munkatársai;
 • informatikusok;
 • PR és marketing területen dolgozó kollégák;
 • pályázati területen dolgozók;
 • könyvtárakban dolgozók.

Pályázati dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
 • fogadó intézmény befogadó nyilatkozata (lehet e-mail is)
 • önéletrajz
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 • vezetői ajánlás (opcionális)

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Karokon és a Központi Intézményekben esetében az erre a célra összehívott ad hoc Erasmus Bíráló Bizottságok bírálják el.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt 1 db eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Kar Dékáni Titkárságára (a BTK esetében a Dékánhelyettesi Titkárságon), a többi szervezeti egység esetében a szervezeti egység vezetőjénél.

A pályázatok beadása

A) típusú mobilitások esetén (adminisztratív munkatársak):

B) típusú mobilitások estén (oktatók képzési célú – nem oktatói tevékenységre szóló mobilitása): 

FOLYAMATOS, a kari bíráló bizottságok döntéséig az alábbiak szerint:
2022. szeptember 15.
2022. december 15.
2023. március 15.
2023. június 15.

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Bármilyen kérdés esetén forduljanak bizalommal az Erasmus Irodához az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen) a bíráló bizottság döntése utáni 3 héten belül.

Budapest, 2022.06.28.

 

Következő események
Napi biztatás

Napi biztatás

Közösségi Média

Közösségi média

Youtube

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések