Erasmus oktatói mobilitás pályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitására
a 2022/23-as tanévre

(Megvalósítási időszak: 2022. szeptember 1. – 2023. szeptember 30.)

 

1. A pályázattípus célja

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény munkaszerződés által alkalmazott oktatói;

 

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (min. 2 nap, utazás nélkül).

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 5 nap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni. A kiutazás időtartama ettől függetlenül lehet hosszabb.

Figyelem! A munkatársak támogatható Erasmus mobilitási pályázata maximálisan 2 mobiltás/tanév.

 

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

 

5. Pályázati feltételek

 • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény, amellyel a küldő intézmény intézményközi megállapodást kötött. Partnerintézményeink listája letölthető az alábbi oldalon:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/nemzetkozi-kapcsolatok/2016-05-24-10-12-59/kiutazasi-lehetosegek-erasmus-szerzodesek.html

 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák, mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
 • A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került;

 

7. A támogatás mértéke

A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:

Napidíj

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Magas megélhetési költségű országok:


(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)

170 € / nap

119 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok:

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)

 

140€ / nap

98 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

110 € / nap

77 € / nap

 

Utazási támogatás

Távolság

Összeg normál utazás esetén

Összeg zöld utazási forma esetén

10–99 km között:

23 €/résztvevő

NA

100–499 km között:

180 €/résztvevő

210 €/résztvevő

500–1999 km között:

275 €/résztvevő

320 €/résztvevő

2000–2999 km között:

360 €/résztvevő

410 €/résztvevő

3000–3999 km között:

530 €/résztvevő

610 €/résztvevő

4000–7999 km között:

820 €/résztvevő

NA

8000 km vagy annál több:

1500 €/résztvevő

NA

 

Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.

Zöld utazásnak minősül: vonat, busz, telekocsizás, bicikli, stb.

A pályázatok beadása FOLYAMATOS, a kari bíráló bizottságok döntéséig az alábbiak szerint:
2022. szeptember 15.
2022. december 15.
2023. március 15.
2023. június 15.

 

8. A pályázás menete

 

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva;
 • Fogadó Intézmény befogadó nyilatkozata (lehet kinyomtatott e-mail is);
 • szakmai tudományos önéletrajz;
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél;
 • opcionális: tanszékvezetői (illetve tanszékvezető esetén felsőbb vezetői) ajánlás.

 

Elbírálás prioritásai:

 • korábban még nem részesült Erasmus támogatásban;
 • kapcsolati tőke az adott intézménnyel.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot mellékleteivel együtt 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Kar Dékáni Titkárságára (a BTK esetében a Dékánhelyettesi Titkárságon). A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen) a Bíráló Bizottság döntése utáni 3 héten belül.

Budapest, 2022.06.29.

Következő események
Napi biztatás

Napi biztatás

Közösségi Média

Közösségi média

Youtube

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések