Cseri Kálmán életútja

Családja, barátai, kollégái és az összegyűlt hívők gyászoló körében búcsúztatták el Cseri Kálmánt, nyugalmazott református lelkipásztort, aki 2017. február 13-án, életének 78. évében tért meg Teremtőjéhez.

A március 3-án megtartott temetésén Horváth Géza, pasaréti lelkész, igehirdetéssel egybekötött beszédben emlékezett meg életéről és munkásságáról.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig – harminckilenc éven át – a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált.

„Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven” – olvasható a több mint nyolcszáz igehirdetését hozzáférhetővé tevő weboldalon. A református lelkipásztori irodalom kiemelkedő művelőjeként több mint húsz önálló, számos kiadást megért kötete, nagyszámú folyóiratcikke és publikációja jelent meg. Több kitüntetés mellett 2016-ban, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át, idén januárban pedig Egyetemünk tiszteletbeli doktor címet adott számára.

Honlapunkon részletes életinterjú olvasható, melyben Cseri Kálmán őszintén beszél a gyerekkoráról, családi anekdotákról, megtérésének történetéről, a segédlelkészi éveiről, a rendszerváltás hatásairól, házasságáról és lelkipásztori munkájáról egészen a nyugdíjba vonulásáig.

Cseri Kálmán lelkipásztori tevékenységével számos hívő életére nagy hatást gyakorolt, segített és utat mutatott. Egyetemünk közösségéből is többen tartoztak az ő egyházközségébe, hallgatták az ő lélekemelő prédikációit. Egy ilyen nagyszerű ember előtt legmélyebb tiszteletünket úgy tudjuk kifejezni, hogy nem az eltávozását gyászoljuk, hanem az életét ünnepeljük.

„S tudta, a Megváltó öröktől szereti őt is – és várja, hogy leomlott földi sátorháza helyett befogadja a mennyei hajlékokba.” (részlet Bogárdi Szabó István megemlékezéséből)

Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube