Címzetes egyetemi tanári címet kapott Dr. habil. Lóth László

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa 2015. szeptember 23-i ülésén címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. habil. Lóth László egyetemi docens részére, melyet Dr. Törő Csaba, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja adott át. 
Dékán Úr az alábbi méltatással köszöntötte Dr. habil. Lóth Lászlót:
 
Az Állam-és Jogtudományi Kar örömmel adományozott címzetes egyetemi tanári címet a Közgazdasági Tanszéken oktató Dr. Lóth László habilitált egyetemi docens részére kiemelkedő szakmai tevékenysége, valamint tanácsadói munkája elismeréseként.
 
Dr. Lóth László Tudományos fokozatát tréningelmélet és módszertan témakörben szerezte meg 2000-ben. 2006-ban kompetenciaelmélet és kompetenciafejlesztés a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben témakörben habilitált.
A KRE ÁJK oktatói karához megbízott oktatóként 2014-ben csatlakozott. Az emberi erőforrások alapképzés több szakmai tantárgyának tantárgyfelelőse, a képzés szakmai programját koordináló munkacsoport tagja. Több évtizedes szakmai tapasztalatával hozzájárult a Kar üzleti képzéseinek fejlesztéséhez.

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Galéria

Galéria

Névjegy

Névjegy

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Online tanácsadás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube