Intézményi ÚNKP konferenciát tartott egyetemünk

2022. május 20-án tartották a 2021/2022. tanév intézményi Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) konferenciáját a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol a program ösztöndíjasai bemutatták a támogatott időszak alatt végzett kutatási eredményeiket. A rendezvény helyszíne a Benda Kálmán Szakkollégium volt.

Az eseményt Prof. Dr. Trócsányi László rektor nyitotta meg. Köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az esemény megvalósulhatott az egyetem falai között. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyetem mint intézmény egyik feladata, hogy közösséget adjon, és összegyűjtse azokat a fiatalokat, akikből a jövő tudósai lehetnek, és akik akár saját egyetemük keretein belül folytatják tudományos pályafutásukat, így gondoskodva az utánpótlásról. Rektor úr saját tudományos munkássága alapján is beszélt a kutatólét szépségeiről és nehézségeiről, egyúttal további kutatásra buzdítva az ösztöndíjasokat.

A konferencián részt vett Prof. Dr. Furkó B. Péter tudományos rektorhelyettes, a program támogatója, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal képviseletében Szabó Sára, ÚNKP koordinátor és Prof. Dr. Sepsi Enikő prodékán asszony, az eseménynek helyet adó Benda Kálmán Szakkollégium igazgatója. Az esemény szervezője Pénzes Martin, a Rektori Hivatal pályázati referense, intézményi ÚNKP koordinátor volt. A rendezvényen továbbá jelen voltak az ösztöndíjas hallgatók témavezetői, intézményünk oktatói is.

A konferencián két szekció futott párhuzamosan, melyen az ÚNKP támogatott ösztöndíjasok előadásait lehetett meghallgatni. A BTK szekcióját Prof. Dr. Furkó B. Péter tudományos rektorhelyettes, az ÁJK/HTK szekcióját Dr. Arató Balázs egyetemi docens elnökölte. A 2021/2022. tanévben egyetemünkön 22 ösztöndíjas részesült ÚNKP támogatásban, így mindösszesen 22 prezentáció hangzott el a nap folyamán.

Az eseményt Prof. Dr. Furkó B. Péter tudományos rektorhelyettes szavai zárták. Rektorhelyettes úr megköszönte az ösztöndíjasoknak a részvételt a konferencián, megemlítve az esemény és az ÚNKP sokszínűségét. A 22 előadás különböző tudományterületekről hangzott el. A beszámolók között történettudományi, jogtörténeti, hittudományi és pszichológiai témájú előadások is elhangzottak. Az előadók a kutatói pálya különböző szakaszairól érkeztek, a tanulmányait megkezdő alapszakos hallgatótól kezdve az egyetemi docensig.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram, mely 2016-ban indult. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A programról bővebben itt olvashatnak: http://www.unkp.gov.hu/.

Napi biztatás

Közösségi Média

Youtube

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Névjegy

Névjegy

 

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog