Elhunyt Király Tibor

101 évesen, december 28-án meghalt Király Tibor jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, egyetemünk volt oktatója.

Király Tibor halálhírét az MTA tudatta. Hosszú és gazdag életpályája során a bűnügyi tudományok számos területén alkotott maradandót. Nevéhez fűződik két büntető-eljárásjogi törvény kodifikálása, továbbá egyes eljárásjogi garanciák, mindenekelőtt a védelem jogának kidolgozása. Több egyetem díszdoktora, nagyszámú publikációit, monográfiáit szinte minden világnyelvre lefordították. Szakmai-tudományos tevékenysége meghatározó módon befolyásolta a tudományterületek ma érvényesülő koncepciójának kialakítását, amely a humanista társadalmi értékeket állítja előtérbe.
Munkásságát számos más kitüntetés mellett 1991-ben Széchenyi-díjjal, 2011-ben Akadémiai Aranyéremmel, 2020-ban pedig a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel ismerték el.

1979-ben az MTA levelező, majd 1987-ben rendes tagjává választották, több cikluson keresztül az akadémia elnökségének tagja, valamint 1988-1990 között az MTA főtitkárhelyettese volt. 1990-ben elvállalta az első magyar felsőoktatási törvény készítését kodifikáló bizottság szakmai vezetését. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy e törvény előkészítése 1993-ban sikerrel befejeződött. Döntő szerepet játszott az MTA mint köztestület szabályainak megfogalmazásában, valamint az 1994-es akadémiai törvény kidolgozásában. Életútja során számos tisztséget betöltött:

    a Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja,
    a Magyar Jogászegylet tiszteletbeli elnöke,
    a Pro Renovada Cultura Hungariae Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának a tagja,
    a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány kuratóriumának, valamint a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság magyar nemzeti csoportjának elnöke.

Dr. Király Tibornak meghatározó szerepe volt a Károli Gáspár Egyetem alapításában és az Egyetem budapesti Jogtudományi Karának beindításában.
Számos monográfia, tankönyv szerzője. Az Egyetem Dr. Király Tibor értékteremtő munkáját 2006-ban Károli Emlékéremmel is elismerte.

Több jogászgeneráció nevelője, akinek példamutató magatartása, szakmai elkötelezettsége minta értékül szolgál. Példaként morális felfogására Professzor úrtól idézünk egy mondatot, amelynek 1972-es évszáma jelzi, hogy Király Tibor ezekben az időkben is, kevesekkel együtt merte képviselni az igazságszolgáltatás európai princípiumait.

„Ha a büntetőeljárásban megtartják az általánosan nemzetközileg is elfogadott elveket; ha a bizonyítás nem aljasodik kényszervallatássá, a védő meri ellátni tisztét, és a bíró megőrzi méltóságát, bizalmat kelt az igazságszolgáltatás iránt, és reményt gyújt az ítéletre várókban.”

Dr. Király Tibor emléke örökké velünk marad.

Napi biztatás

Közösségi Média

Youtube

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Névjegy

Névjegy

 

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog