Egyetemünk sikeres akkreditációja

A Magyar Akkreditációs Bizottság Testület 2021/3/VI/4. számú határozata alapján a MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Károli Gáspár Református Egyetemet akkreditálja, az intézmény akkreditációja 5 évig, azaz 2026. március 26-ig hatályos.

Részlet az akkreditációs döntés indoklásából:

„Az intézményi önértékelés és az online interjúk tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet. Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek.
A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához.
A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítménygazdálkodás – és az infrastruktúra megfelelő hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. A belső minőségbiztosítási rendszer képes a Károli Gáspár Református Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és ezzel azok minőségéhez hozzájárulni.”

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube