November 3. - A Magyar Tudomány Napja

1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) létrehozását. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.

A magyar tudomány ünnepéről a Magyar Tudományos Akadémia tehát már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük, minden év november 3-án.

Az MTA egész hónapban a Magyar Tudomány Ünnepének keretében különféle előadásokkal hívja fel a figyelmet az aktuális kutatásokra, problémákra, idén a COVID-19 világjárvány okozta kérdéseket járják körül különböző témákban. Az előadások listája itt olvasható.

Idén minden felsőoktatási intézményt is érintő kérdésben tartanak online, nyilvános előadást a Digitális oktatás jelene és jövője címmel november 3-án, 18 órától. A közvetítés részleteiről itt olvashat.

A Károli Gáspár Református Egyetem Karain is kiemelt figyelmet kapnak a kutatások, kutatócsoportok, rendszeres konferenciák és tanulmánykötetek, melyek jelzik a tudományos élet pezsgését, a tudományos fejlődés igényét és létjogosultságát.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából a teljesség igénye nélkül szeretnénk most az Egyetemen zajló tudományos élet sokszínűségét bemutató szemelvényeket adni. A folyamatosan frissülő tudományos hírekről itt olvashat.

 

Állam- és Jogtudományi Kar
• A modern technológiák jogi hatásait vizsgáló tanulmánykötet jelent meg Dr. Homicskó Árpád Olivér, az ÁJK nemzetközi és tudományos dékánhelyettesének szerkesztésében:
https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/A_digitalizacio_hatasa_az_egyes_jogteruleteken_1.pdf

• A könyvet bemutató konferencia összefoglalása itt látható, olvasható:
https://ajk.kre.hu/index.php/1345-a-digitalizacio-hatasa-az-egyes-jogteruleteken.html

• Nemzetközi konferenciát tartottak a KRE ÁJK partnerségével futó nemzetközi kutatási konzorciumban:
https://ajk.kre.hu/index.php/1430-nemzetkozi-konferencia-a-kre-ajk-partnersegevel-futo-nemzetkozi-kutatasi-konzorciumban.html

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

• A több mint 15 éve alapított „Literatur und Erinnerung im Donauraum” nevű kutatóműhely az elmúlt években számos nemzetközi rendezvénnyel és kötettel adott hírt magáról. Törekvéseik középpontjában egy olyan szellemi műhely életre keltése állt, amely a több évszázados református szellemi örökséget tovább örökítő tudományművelő tevékenységet folytat, és a Károli Gáspár Református Egyetem szellemiségéből táplálkozó, a műhelyre egyedileg jellemző megközelítésmódot honosít meg a közép-európai régióban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/literatur-und-erinnerung-im-donauraum-nemzetkozi-kutatocsoport

• A Rítus, Színház és Irodalom című kutatási projekt célja, hogy az amerikai színházantropológia 30 évvel ezelőtti eredményei után elsősorban a németországi ritualitás-kutatásokra alapozva nemzetközi műhelyt hozzon létre:
http://www.kre.hu/portal/index.php/ritus-szinhaz-es-irodalom-cimu-kutatasi-projekt.html

• Multidiszciplináris diskurzuskutatások kutatási projekt  létrehozásának célja az volt, hogy a KRE-BTK nyelvészeti pragmatika és a pszichológia területen dolgozó főállású oktatói összehangoltan végezzék kutatói tevékenységüket, nagy presztizsű publikációkat hozzanak létre, és kiemelt nemzetközi konferenciákon mutassák be kutatási eredményeiket:
http://www.kre.hu/portal/index.php/multidiszciplinaris-diskurzuskutatasok-kutatasi-projekt.html

 

Hittudományi Kar
• Megjelent Prof. Dr. Karasszon István, a Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának legújabb kötete:
http://www.kre.hu/portal/index.php/1505-megjelent-az-oszovetsegi-teologia-tortenetehez-cimu-kotet.html

• A Reformáció Öröksége Műhely gondozásában megjelenő Reformáció Öröksége sorozat harmadik eleme a HIT (Hagyomány-Identitás-Történelem) 2019-es konferenciájának előadásait tartalmazó kétkötetes kiadvány:
http://www.kre.hu/portal/index.php/megjelent-a-hit-2019-konferencia-ketkotetes-kiadvanya

• A HIT Talk a Hagyomány-Identitás-Történelem református egyháztörténeti konferenciasorozat podcast adása:
http://www.kre.hu/portal/index.php/elindult-a-hit-talk-podcast-sorozat

 

Szociális és Egészségtudományi Kar
• Megalakult a Szociális és Egészségtudományi Kar Egészségpolitikai Kutatóintézete. A Kutatóintézet létrehozásának az volt a célja, hogy egységes rendszerben kezelje az orvos- és egészségtudomány képzési terület kutatóprogramjait és kutatási pályázatait, továbbá, hogy elmélyítse a tudományos élet és a felsőoktatás kapcsolatait:
https://szek.kre.hu/index.php/kutatas/karon-mukodo-kutatointezetek/egeszsegpolitikai-kutatointezet.html

• A Diakónia Kutatóműhely Visegrádi projekt címen a Magyarországi Református Egyház diakóniai tevékenységét, illetve a nemzetközi diakónia vizsgálatának keretében a Kárpát-medencei református egyházak diakónia tevékenységét vizsgálja:
https://szek.kre.hu/index.php/kutatas/karon-mukodo-kutatointezetek/diakonia-kutatomuhely.html

 

Tanítóképző Főiskolai Kar
• A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt a 2020-21-es tanévben és a tervek szerint a továbbiakban is a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szervezi a Magyar Nyelvtudományi Társasággal karöltve a határon túli szervezők szakmai támogatásával:
https://tfk.kre.hu/index.php/nyelv-es-digitalis-kompetenciak-kutatomuhely.html

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube