Egészségtudományi képzés indul Egyetemünkön 2020 szeptemberétől

Széleskörű egészségtudományi ismeretekkel és magas színvonalú gyakorlati szakmai tudással rendelkező, feladatukat felelősségteljes és etikus módon ellátó diplomás ápolók képzését tűzte ki céljául a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kara (KRE SZEK). Dr. Mogyorósi Andrással, a KRE SZEK dékánjával készített interjúnkból az is kiderül, milyen neves szakemberek várják az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányára jelentkezőket.

2020 szeptemberében elindul Egyetemünk első egészségtudományi képzése, az ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakiránnyal, amely a Semmelweis Egyetem mellett csak nálunk lesz elérhető Budapesten. Milyen ismeretekre tehetnek szert a szak hallgatói?
A diplomás ápoló képzés Magyarországon nagyon magas színvonalú. A 8 féléves képzés során erős elméleti alapokon nyugodva kiváló gyakorlati képzést szeretnénk nyújtani hallgatóinknak. A képzés elvégzését követően olyan szakemberek fognak kijönni a padsorok közül, akik reményeink szerint az értelmiség felelősségteljes tagjaivá is válnak majd.

Milyen finanszírozási formában, illetve milyen munkarendben lesz elérhető a Szociális és Egészségtudományi Kar új képzése?
Nappali, elsősorban állami ösztöndíjas finanszírozási formában indítjuk a bolognai rendszer szerint 8 féléves alapképzést (BSc).

Úgy tudjuk, hogy több országos hírű szakember található a kar oktatói között. Pontosan kikkel találkozhatnak a hallgatók tanulmányaik során?
Igyekeztünk rendkívül színvonalas oktatói gárdát összeállítani. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy valamennyi Kollégánkat külön-külön felsorolhatnám itt, mégis kiemelném főállású oktatóink közül Dr. Csókay Andrást, az európai hírű – a bangladesi sziámi ikrek szétválasztása után bátran mondhatjuk, hogy világhírű – idegsebészt, a Honvédkórház osztályvezető orvosát; valamint Dr. Velkey Györgyöt, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatóját. Az említett, kimagasló tudású szakemberek egyben a magyarországi keresztyén orvoslás jól ismert alakjai is.

Az egészségügyi képzések fontos része a gyakorlati oktatás. Mely kórházakkal működik együtt a kar a hallgatók gyakorlati képzését illetően?
A gyermekgyógyászati diszciplínák gyakorlati oktatása elsősorban a Bethesda Gyermekkórházban folyik majd, míg a felnőttkorú betegek ápolástudományát az Uzsoki Utcai Kórházban sajátíthatják el hallgatóink. Ugyanakkor Egyetemünk a Semmelweis Egyetemmel is kötött együttműködési megállapodást, amelynek keretei között hallgatóink reményeink szerint a Semmelweis Egyetem klinikáin is folytathatják majd egyes gyakorlati időszakaikat. Az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirány képzésünk szervezeti feltételeinek létrehozása során mindvégig éreztük a Semmelweis Egyetem támogatását: mind Dr. Merkely Béla Rektor Úr, mind Dr. Nagy Zoltán Zsolt Dékán Úr részéről példamutatóan segítő hozzáállást tapasztaltunk és kollegiális tanácsokat is kaptunk a képzés létrehozása folyamán.
A fekvőbetegeket ellátó intézmények mellett szakorvosi rendelőintézetekben is széleskörű gyakorlati oktatást szeretnénk biztosítani hallgatóink számára, ezért megállapodásokat kötöttünk és fogunk kötni ilyen intézményekkel annak érdekében, hogy hallgatóink gyakorlatuk egy részét a járóbeteg-ellátásban is tölthessék.

Milyen elhelyezkedési lehetőségei vannak egy ápolás és betegellátás alapképzési szakon ápoló szakiránnyal végzett hallgatónak?
A diplomás ápolói szakma világszerte keresett, így Magyarországon is. Az elhelyezkedési lehetőségek sokrétűek, ugyanakkor a mi kifejezett célunk és reményünk az, hogy a nálunk végzett diplomás ápolók a magyar egészségügyben fogják kifejteni áldásos tevékenységüket. Kimondott célunk, hogy a magyarországi ápolóhiányt minden erőfeszítésünkkel enyhítsük.

Nyújt-e esetleg egyfajta többletet egy egyházi egyetem által indított képzés a hallgatók számára?
Igyekszünk ugyanazt a magas színvonalú szakmai oktatást biztosítani hallgatóink számára, amely Magyarország más, egészségügyi képzéssel foglalkozó egyetemein is megadatik. Ugyanakkor meríteni szeretnénk a református felsőoktatás és a keresztyén diakónia évszázados hagyományaiból, és nagyon erős gyakorlati képzést fogunk biztosítani hallgatóinknak, miközben felkészítjük őket - amennyiben elképzeléseik közt ez szerepel – a BSc elnyerése utáni mesterképzés elvégzésére is. Reméljük, hogy hallgatóink az öt karral rendelkező Károli Gáspár Református Egyetem nyújtotta lehetőségeket kihasználják, és látókörüket a konkrét szakmán kívül is szélesíteni tudják majd.

Az új kar egyik kitűzött célja „felelősségteljes értelmiségiek” képzése. Mit ért Dékán úr ez alatt?
Mint diplomás ápolók, hallgatóink a magyar értelmiség részévé válnak az egyetem elvégzése után, amely a mi olvasatunkban nemcsak szakmai kiválóságot fog jelenteni számukra, hanem azt is, hogy a rájuk bízott embertársaikon kívül felelősséggel fognak tartozni nemzetük, szakmai közéletük, közvetlen környezetük és a családjuk irányában is.

Végezetül: miért érdemes a Károli ápolás és betegellátás képzésére jelentkezni?
Szeretnénk, ha hallgatóink igazán magasan képzett szakemberekként hagynák el az egyetem padjait, ezért szakmailag magas szintű képzést nyújtunk, mindezt barátságos, családias légkörben, ahol mindig lesz olyan szakember, aki a kérdéseiket meg tudja válaszolni. Továbbá rendkívül erős gyakorlati képzésben vehetnek részt a fent említett kiváló kórházakban, ezen felül pedig további tanulmányaik tekintetében is igyekszünk segíteni őket, amennyiben tovább lépnének a mesterképzés felé. Hozzátenném, hogy egészségügyi menedzsment tárgyaink az egészségügyi menedzser képzéshez is jó alapot nyújthatnak, amennyiben hallgatónknak ezirányú lenne távlati szakmai elképzelése.


Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube