Új képzések a Károlin!

2020 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem új szakokkal és egyedi ösztöndíjakkal várja a felvételizőket.

„A Szociális és Egészségtudományi Kar választása remek döntés, mert itt felkészülhetünk a nagybetűs életre” – vallja Szakály Réka, a Kar harmadéves hallgatója. A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Szociális és Egészségtudományi Kara 2020. szeptemberében indítja el az ápolás és betegellátás alapképzési szakot ápoló szakiránnyal. A szak célja olyan ápoló szakemberek képzése, akik széleskörű egészségtudományi ismereteik birtokában képesek szakmai feladataikat magas színvonalon, felelősségteljes és etikus módon ellátni. Ez a komoly felelősséggel járó, segítő hivatás elmélyült egészségtudományi ismereteket követel művelőjétől. A képzésre jelentkezők olyan neves, szakmájukban elismert oktatókkal találkozhatnak, mint például Dr. Csókay András, a Honvédkórház Idegsebészeti Osztályának vezetője; Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója vagy Dr. Fogarasi András, a Bethesda Gyermekkórház Neurológiai Osztályának vezetője.

2020-ban a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya mellett a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán már kínai szakirányt is választhatnak a felvételizők. A képzésben részt vevők átfogó ismereteket kapnak Kínáról, megismerik az ország történetét, a modern kínai írott és beszélt nyelvet, az ott élő népek kultúráját. Az alapképzési szakot elvégzők jellemzően kínai, magyar és multinacionális vállalatoknál Kína-szakértőként, elemzőként, tolmács/fordítóként tudnak elhelyezkedni, vagy mesterképzés keretében folytathatják tanulmányaikat.

Az emberi viselkedés elemzése, megértése iránt érdeklődők számára kínál különleges mesterképzést a KRE BTK. A társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzési szakon Big data, illetve szociálpszichológia specializáció közül választhatnak a képzés hallgatói. A szakot elvégzők a telekommunikáció, a bankszektor, a webes kereskedelem, az online média, a kvantitatív hálózatelemzés (Big data szakirány), valamint a piackutatás, a szervezetelemzés és a szervezeti-vezetési tanácsadás területén (szociálpszichológia szakirány) helyezkedhetnek el.

Nemzetközi, közös képzés formájában hét partneregyetemmel (pl.: Frierich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Université de Lorraine, Nancy) együttműködve indul útjára az európai lexikográfia mesterképzési szak (EMLex - European Master in Lexicography). A képzés célja az európai lexikográfia és más társtudományok, többek között a számítógépes és korpusznyelvészet, a terminológia, a kommunikáció- és információtudomány, valamint a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítése. A végzősöknek a nyolc egyetem közös oklevelet (joint degree-t) állít ki.

Egyetemünk számára fontos a hallgatók egyetemi éveinek megkönnyítése is, ezért különleges, egyedi ösztöndíjak megalkotására törekedtek. A középiskolai versenyeken kiemelkedő helyezést elért hallgatók a Károli Kiválósági Ösztöndíjra pályázhatnak, önköltséges képzésben részt vevő hallgatóik támogatására pedig a Károli Ösztöndíjat hozták létre, amely akár az önköltség 75%-át is fedezheti.
Az egyetemen a színvonalas oktatás mellett a hallgatói élet sem szorul háttérbe, ugyanis a károlisok mindennapjait számos kulturális, szabadidős és sportprogram színesíti.

Napi biztatás

 

Közösségi Média

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések