XII. Jogász Doktorandusz konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara minden évben megrendezi a doktorandusz konferenciát, amelyen egyrészt az Állam- és Jogtudományi doktori Iskola hallgatói, másrészt azok a PhD hallgatók vesznek részt, akik más doktori iskolák doktorandáiként, vagy doktoranduszaiként elfogadják a meghívást. Az idei, immár tizenkettedik konferenciára rekord számú résztvevő érkezett. A közel félszáz előadót december 2-án az Állam- és Jogtudományi doktori Iskola megbízott vezetője Miskolczi Bodnár Péter köszöntette. A konferenciát Dr habil Homicskó Árpád Olivér dékán-helyettes nyitotta meg.  Az előadások hét szekcióban zajlottak. Az „Államtudományok” szekció - Dr. Farkas György, a „Bűnügyi tudományok” szekciót Prof. Dr. Domokos Andrea, a „Civilisztika I.” szekciót – Dr. Uttó György nyugalmazott kúriai tanácselnök, a „Civilisztika II. szekciót Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, a „Munkajog és szociális jog” szekciót Dr. habil Homicskó Árpád Olivér, a „Jogtörténet és Jogelmélet” szekciót Dr. habil Tóth J. Zoltán vezette. Idén is külön szekciót szerveztek az angol nyelven tartott előadások számára, amely szekció munkáját Dr. habil Szuchy Róbert dékán-helyettes irányította. A szekcióvezetők kiemelték az elhangzott előadások pozitívumait, tanácsokkal segítették az előadókat és moderálták az előadásokat követő vitát.

A konferencia idén is alkalmat adott arra, hogy az előadók számot adjanak a korábbi időszakban folytatott kutató tevékenységük eredményeiről, gyakorolják az előadás felépítését, az időkeretekhez való alkalmazkodást, fokozzák a prezentáció elkészítésében és szemléletesebbé tételében korábban szerzett rutint.  A hallgatóság tagjai sokszor észrevételeikkel gazdagították az elhangzottakat, és időnként a témához távolabbról kapcsolódó jogintézményekre is ráirányították a figyelmet. Egyes szélesebb érdeklődésre igényt tartó témákban vita is kialakult.

Az előadók a kávézás során és az ebédszünetben folytathatták a tudományos eszmecserét.

Dr. habil Szuchy Róbert dékán-helyettes úr zárszavában sikeresnek nyilvánította a XII. Jogász Doktorandusz konferenciát, és ígéretet tett arra, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar idén is külön kötetben jelenteti meg a konferencián elhangzott előadások alapján készülő, és oktatók által lektorált tanulmányokat.

 

Következő események
Napi biztatás

Napi biztatás

Közösségi Média

Közösségi média

Youtube

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések