Gyász: Elhunyt Dr. Herczeg Pál
Ezüst IX-es fokozatú elismerést kapott a KRE-TFK Nőikara
Hallgatóink sikere a XXXIII. OTDK-n
Rangos elismerést kapott<br /> Szakály Sándor
Együttműködési megállapodást írt alá az MNB és a KRE
Károlis siker a jégkorong MEFOB-on
Kitüntetések március 15-e alkalmából
Károlis részvétel az Educatio Kiállításon
A 7. legjobb felsőoktatási intézmény az országban
KRE az 1. helyen!

 Gyász: Elhunyt Dr. Herczeg Pál
Ezüst IX-es fokozatú elismerést kapott a KRE-TFK Nőikara
Hallgatóink sikere a XXXIII. OTDK-n
Rangos elismerést kapott<br /> Szakály Sándor
Együttműködési megállapodást írt alá az MNB és a KRE
Károlis siker a jégkorong MEFOB-on
Kitüntetések március 15-e alkalmából
Károlis részvétel az Educatio Kiállításon
A 7. legjobb felsőoktatási intézmény az országban
KRE az 1. helyen!

A Roma Oktatási Alap ösztöndíjfelhívása

Ismét lehet jelentkezni a Roma Oktatási Alap ösztöndíjára. A támogatás legfőbb célja, hogy segítse a felsőoktatásban tanuló roma hallgatókat abban, hogy identitásukban megerősödjenek, tanulmányaik eredményeképp pedig elismert, hasznos tagjaivá váljanak a felnövekvő diplomás roma közösségnek.

Tovább...

Gyász: Elhunyt Dr. Herczeg Pál

Rövid és hirtelen betegség nyomán Dr. Herczeg Pál professor ermeritus életének 78. évében hazatért Teremtő Urához.

Tovább...

Ezüst IX-es fokozatú elismerést kapott a KRE-TFK Nőikara

Ezüst IX-es fokozatú elismerést kapott a KRE Tanítóképző Főiskolai Karának Nőikara, a 16. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztiválon (2017. április 9-12.).

Tovább...

Prof. David Titterington újra a Károlin

A londoni Királyi Zeneakadémia orgona tanszékének vezető tanára 2017. április 24-29-ig mesterkurzust tart hazánkban Az orgona évszázadai a reformáció előtt és után címmel.

Tovább...

Hallgatóink sikere a XXXIII. OTDK-n

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében 2017. március 23-án Győrben, a Széchenyi István Egyetemen kezdődtek meg a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) rendezvényei.

Az év legnagyobb felsőoktatási tehetséggondozási seregszemléje közel 4900 fiatal tudósjelölt számára kínál bemutatkozási lehetőséget 16 tudományterületi szekcióban. A XXXIII. OTDK ülései 2017. március 23. és április 27. között 9 felsőoktatási intézményben kerülnek megrendezésre országszerte: Budapesten, Debrecenben, Dunaújvárosban, Győrött, Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.

A tehetséggondozási fórumon egyetemünk hallgatói is kiválóan szerepeltek: 

Állam- és Jogtudományi Szekcióban, Miskolcon versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat:
2. helyezés: Fábryné Keszler Nikolett (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: Élet a rácsok után, avagy a reintegráció szerepe a büntetés-végrehajtásban

Büntetőjog II. Tagozat:
2. helyezés és a Wolters Kluwer Kft. különdíja: Vécsey Ádám Richárd (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: Az offshore büntetőjogi megítélése
ARS BONI publikációs lehetőség különdíja: Mendi-Kozma Laura (KRE ÁJK), témavezető: Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens, pályamunka címe: A kiberbűnözés egyes aspektusai - Az online zaklatás

Infokommunikációs Jogi Tagozat:
HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíja: Szabó Aliz (KRE ÁJK), témavezető: Dr. Tóth András egyetemi docens és dr. Klein Tamás tanársegéd, pályamunka címe: Az online-térben terjedő deviancia, a cybercrime az információtechnológia tükrében

Közigazgatási Jog I. Tagozat:
3. helyezés: Héder Ákos (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: A közmeghallgatás jogintézménye a megyei önkormányzatokban a rendszerváltozástól napjainkig

Munkajogi és Szociális Jogi Tagozat:
2. helyezés és Gönc Város különdíja: Németh András László (KRE ÁJK), témavezető: Dr. habil. Kun Attila tanszékvezető egyetemi docens, pályamunka címe: A vezető állású munkavállaló és a vezető tisztségviselő jogviszonyára vonatkozó szabályok Szigorúbb felelősség az alacsonyabb jogi védelem tükrében

Pénzügyi Jogi Tagozat:
3. helyezés: Asztalos Roland (KRE ÁJK), témavezetők: Dr. Ercsey Zsombor egyetemi docens és Dr. Boóc Ádám egyetemi docens, pályamunka címe: A székhelyáthelyezés problémaköre az adóelkerülés és adóoptimalizálás tükrében

Polgári Jog IV. Tagozat:
2. helyezés és HVG-ORAC különdíja: Orova-Botos Lilla (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: Online szerződéskötés, mint jogi aktus

Kriminológia Tagozat:
Legjobb opponens díj: Farkas Ágnes (KRE ÁJK)

Had- és Rendészettudományi Szekcióban, Budapesten versenyzőnk az alábbi eredményt érte el:

Büntetés-végrehajtás és Kriminológia Tagozat:
1. helyezés: Havasi Sára (KRE ÁJK), témavezetői: Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár és dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes, pályamunka címe: A fiatalkorú bűnelkövetők eredményes nevelése érdekében – a javítóintézeti nevelés és annak végrehajtása a Bv. kódex szabályozása alapján.

Humán Tudományi Szekcióban, Pécsett versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Színháztudomány Tagozat:
2. helyezés: Varga Nóra (KRE BTK), témavezető: Dr. Kékesi Kun Árpád egyetemi docens, pályamunka címe: „Nálunk az élet gyönyörű, a lányok is gyönyörűek, sőt, még a zenekar is gyönyörű” Gender-reprezentáció a kortárs magyar bábszínpadon, társadalmi nemek megjelenése a Sade márki 120 napja, a Kádár Kata revü s a Csárdáskirálynő című előadásokban.

Klasszikus magyar irodalom Tagozat:
3. helyezés: Kiss Andrea Kriszta (KRE BTK), témavezető: Dr. Hansági Ágnes egyetemi docens, pályamunka címe: Milyenek a nők?

Nyelvészet a nyelvoktatásban Tagozat:
2. helyezés: Sárkány Fruzsina (KRE BTK), témavezető: Dr. H. Varga Márta egyetemi docens, pályamunka címe: Kötőmód a magyar nyelvben és alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában.

Pszicholingvisztika és kognitív nyelvészet Tagozat:
1. helyezés: Oláh Bence Attila (KRE BTK), témavezető: Dr. Bölcskei Andrea egyetemi docens, pályamunka címe: Hangstúdióban használt zenei terminusok

Középkori és kora újkori egyetemes történelem Tagozat:
3. helyezés: Bognár László (KRE BTK), témavezető: Dr. Gálffy László egyetemi docens, pályamunka címe: Hírek és a képzelet egy sajátos térben. A tenger és tengeri konfliktusok ábrázolása a késő középkorban, Thomas Walsingham krónikájában.

Orientalisztika II. (Keleti nyelvek, irodalom- és eszmetörténet) Tagozat:
2. helyezés: Hornos Dániel (KRE BTK), témavezető: Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens, pályamunka címe: Bűn és bűnhődés Edoban - a Tokugava bakufu büntetőjoga.

A PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégiumának különdíja: Kiss Andrea Kriszta (KRE BTK). 

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekcióban, Szegeden versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Alkalmazott pszichológia 1. Tagozat:
2. helyezés: Makrai Balázs (KRE BTK), témavezetők: Kis György (ANIMA Kft. ügyvezető), Dr. Takács Szabolcs egyetemi adjunktus, pályamunka címe: A hazugságtipológiák feltérképezése a maffia játék tükrében.

Alkalmazott pszichológia 2. Tagozat:
Különdíj: Fehér Tibor Dániel, Szabó Beáta (KRE BTK), témavezető: Dr. Szili Ilona egyetemi docens, pályamunka címe: Az energiaital-fogyasztás pszichés hatásai.

Általános lélektan 1. Tagozat:
2. helyezés: Kovács Fülöp (KRE BTK), témavezető: Dr. Albu Mónika egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Mindfullness 1.0 (kísérlet a mindfullness mérésére egy mobil alkalmazáson keresztül).

Gyermekvédelem Tagozat:
Különdíj: Simon Márton (KRE TFK), Dr. Szarka Júlia dékánhelyettes, egyetemi tanár, pályamunka címe: Zenei nevelés – embernevelés Kodály Zoltán és Karácsony Sándor nevelésfilozófiájának tükrében.

Személyiségpszichológia 1. Tagozat:
2. helyezés: Mező Gábor Máté (KRE BTK), témavezető: Dr. Szondy Máté egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Metakogníciók kapcsolata a lelki egészséggel.

Személyiségpszichológia 2. Tagozat:
2. helyezés: Bencsik Beáta (KRE BTK), témavezető: Dr. Reinhardt Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Menstruációval kapcsolatos attitűdök és pszichés jellemzők összehasonlítása endometriózisban szenvedő, abból gyógyult és egészséges kontrollszemélyek csoportjában.

Szociálpedagógia Tagozat:
Különdíj: Kovács Asztrik (KRE BTK), témavezető: Dr. Kovai Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: A 60-as, 70-es évek nosztalgiája.

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekcióban, Győrben hallgatóink az alábbi eredményeket érték el:

Játék az oktatásban Tagozat:
1. helyezés: Klemán Tünde (KRE TFK), témavezető: Dr. Bárdi Árpád, főiskolai docens, pályamunka címe: A mai csömöri gyerekek és szüleik természettel való kapcsolatának különbségei

Mese- és irodalompedagógia Tagozat:
1. helyezés:  Réti Júlia (KRE BTK),  témavezető: Dr. Sebők Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Mészöly Miklós tanítása a közoktatásban
Publikációs díj (publikációs lehetőség az Alkalmazott nyelvészeti közlemények c. folyóiratban): Szabó Dóra (KRE BTK), témavezető: Dr. Gyimesi Júlia egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Tantermi folyamatok  a potenciális térben
Könyvutalvány: Vida Ágota (KRE BTK), témavezető: Dr. Sebők Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: A TALP-módszer és a szakaszos szövegolvasás Móricz Zsigmond novelláinak tanítása során
 
A magyar, mint anyanyelv pedagógiája tagozat:
2. helyezés és publikálási lehetőség az Anyanyelvpedagógia c. folyóiratban: Hollóy Zsolt (KRE BTK), témavezető: Dr. Gonda Zsuzsa adjunktus, pályamunka címe: A tanári kommunikáció: szleng a tanári nyelvhasználatban

A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata tagozat:
Különdíj: Veres Violetta (KRE BTK), témavezető: Dr. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens, pályamunka címe: Történelemoktatás két tanítási nyelvű iskolákban

Idegen nyelvek oktatása: alapvető nyelvpedagógiai témák tagozat:
Részvételi lehetőség a Gesus nemzetközi konferencián a Miskolci Egyetemen: Palesits Katalin (KRE BTK), témavezető: Dr. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens, pályamunka címe: Grammatikvermittlung in modernen DaF-Lehrwerken - am Beispiel des Passivs

Társadalomtudományi Szekcióban, Budapesten hallhatóink az alábbi eredményeket érték el:

Vallás- és Hittudomány 1. Tagozat:
2. helyezés: Pető László (KRE BTK), témavezető: Dr. habil. Vassányi Miklós egyetemi docens, pályamunka címe: Garcilaso de la Vega, Ulloa Mogollón, Fernando de Santillán és a pre-inka népi vallásos hiedelemvilág
2. helyezés: Ratkovics Petra Krisztina (KRE HTK), témavezető: Prof. Dr. Zsengellér József rektorhelyettes, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: A homoszexuális gyakorlat a Biblia tükrében


Pál Feri atya előadása a KAPSZLI Pszichológiai Napokon

Vidám, felszabadult pillanatokban lehetett része annak, aki ellátogatott Pál Ferenc Szorongástól az önbecsülésig című előadására április 9-én, a KRE pszichológia szakos hallgatói köre által szervezett KAPSZLI Pszichológiai Napok utolsó napján. A minden évben megrendezésre kerülő ingyenes három napos rendezvény ezúttal a kapcsolataink, vagyis a „társas játékaink” témáját járja körül különféle aspektusokból, betekintést nyújtva abba, milyen szinteken befolyásolja életünket a párkapcsolatunkkal, társadalmi csoportokkal, más generációkkal, a családunkkal, vagy éppen az önmagunkkal való viszonyunk.

Tovább...

Rangos elismerést kapott Szakály Sándor

Prof. Dr. Szakály Sándor a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat legmagasabb fokú elismerésében, Bugát Pál Emlékérem kitüntetésben részesült.

Tovább...

Károlis hallgatói fotózás – felhívás

Az elmúlt években több hallgatói fotózást tartottunk, melyet idén tavasszal szeretnénk újra megrendezni.
Olyan károlis hallgatók jelentkezését várjuk, akik büszkék arra, hogy egyetemünk hallgatói és szívesen részt vennének májusi fotózásunkon.

Tovább...

Első károlis flashmob

2017. április 3-án, hétfőn a Károli Közösségi Napok (Tréninghét) keretein belül került sor Egyetemünk életében az első összegyetemi flashmob-ra, melyen 100 károlis hallgató vett részt mind a négy Karunkról.

Tovább...

Károlis siker a jégkorong MEFOB-on

5 év után először, idén áprilisban újra megrendezték a Magyar Jégkorong Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságot, ahol a bajnoki címért 6 egyetem szállt harcba, köztük Egyetemünk csapata is.

Tovább...

Öt hónap a Calvin College-ban

Az Erasmus+ program 30 évvel ezelőtt, 1987-ben indult el, és az elmúlt 3 évtized alatt mintegy 9 millió egyetemi hallgató vett részt benne. Magyarországon 2004 óta lehet pályázni erre a nem mindennapi ösztöndíjra, mely lehetőséggel 13 év alatt mintegy 65.000 fiatal élt – köztük Milovszky Krisztina harmadéves anglisztika szakos hallgatónk is, aki 5 hónapot töltött az egyesült államokbeli Calvin College falai között, az Erasmus ICM támogatású program keretén belül.

Tovább...

Együttműködési megállapodást írt alá az MNB és a Károli Gáspár Református Egyetem

Együttműködési megállapodást írt alá Matolcsy György, az MNB elnöke és Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora 2017. április 4-én, Budapesten.

Tovább...