Institution name: KRE PK Nagykőrös nappali
Comments:

Table of contents

 

KRE PK Nagykőrös nappali
hittanoktató NK1
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55 -x- -x- -x- -x- ---
09:00-09:45
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, hittanoktató NK1
Fejlődéslélektan NK
Fehér Ágota
22
Dogmatikai prolegomena NK
László Emőke
13
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, hittanoktató NK1
Általános pedagógia és didaktika NK
Mészáros László
22
hittanoktató NK1, hittanoktató NK3
Hittanoktatói gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola1)
---
09:55-10:40 ---
10:50-11:35
Ószövetségi kortörténet és bevezetéstan II. NK
Pap Ferenc
13
Hitvallásismeret I. NK
László Emőke
13
Egyetemes egyháztörténet II. NK
Csűrös András Jakab
12
hittanoktató NK1, hittanoktató NK3
Hittanoktatói gyakorlat megbesz. NK
13
---
11:45-12:30 ---
12:40-13:25
Újszövetségi kortörténet és bevezetéstan II. NK
Szetey Szabolcs
12
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
Mozgóképes technikai alapismeretek SZV NK
Górnagy Gyula
Gépterem
Ekléziasztika NK
Balogh Dávid
12
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT
Énekkar / Kórus NK
Varró-Sasi Ildikó
Gulyás L.
---
13:35-14:20 ---
14:30-15:15
Egyházi ének II. NK
Dávid István
Gulyás L.
---
Katechetika tantárgypedagógia I. NK
Kun Mária
23
--- ---
15:25-16:10 --- --- --- ---
16:20-17:05 --- ---
Katechetika II. NK
Kun Mária
23
--- ---
17:15-18:00 --- --- --- ---
18:10-18:55 --- --- --- --- ---
19:05-19:50 --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top

KRE PK Nagykőrös nappali
tanító NK1
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55 -x- -x- -x- -x- ---
09:00-09:45
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, hittanoktató NK1
Fejlődéslélektan NK
Fehér Ágota
22
tanító NK1, tanító NK2 Természet MT
Iskolai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola1)
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, hittanoktató NK1
Általános pedagógia és didaktika NK
Mészáros László
22
Ének-zene és tantárgypedagógia II. NK
Varró-Sasi Ildikó
24
---
09:55-10:40 ---
10:50-11:35
Gyermekirodalom I. NK
Váradi-Kusztos Györgyi
22
tanító NK1, óvodapedagógus NK1
Szakmai idegen nyelv II. - ANGOL / NÉMET NK
Csontos Tamás, Csendes Zsuzsanna
1 - 12
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
A kora középkori nevelés és művelődés Európában SZV NK
Mészáros László
22
Matematika és tantárgypedagógiája I. NK
Horváth Alice
1
---
11:45-12:30 ---
12:40-13:25
Sport, mozgás, életmód NK
Palainé Zubány Anna
1
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
Mozgóképes technikai alapismeretek SZV NK
Górnagy Gyula
Gépterem
Az anyanyelvi kommunikáció tantárgypedagógiája I. NK
Vallent Brigitta
13
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT
Énekkar / Kórus NK
Varró-Sasi Ildikó
Gulyás L.
---
13:35-14:20 ---
14:30-15:15 ---
Ember és természet II. NK
Vígh Norbert
12
tanító NK1, óvodapedagógus NK1
Bibliaismeret I. NK
Balogh Dávid
13
--- ---
15:25-16:10 --- --- ---
16:20-17:05 ---
tanító NK1, tanító NK2 Természet MT
Tanítási gyakorlat megbesz. NK
12
Nyelvtudományi alapismeretek II. NK
Erdélyi Erzsébet
13
--- ---
17:15-18:00 --- --- ---
18:10-18:55 --- --- --- --- ---
19:05-19:50 --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top

KRE PK Nagykőrös nappali
óvodapedagógus NK1
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55 -x- -x- -x- -x-
óvodapedagógus NK1, óvodapedagógus NK2
Óvodai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (óvoda2)
09:00-09:45
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, hittanoktató NK1
Fejlődéslélektan NK
Fehér Ágota
22
Vizuális nevelés és módszertana I. NK
Górnagy Gyula
23
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, hittanoktató NK1
Általános pedagógia és didaktika NK
Mészáros László
22
Ének-zenei nevelés és módszertana II. NK
Tamás Margit
Gulyás L.
09:55-10:40
10:50-11:35
A mozgás élettana és mérése NK
Palainé Zubány Anna
1
tanító NK1, óvodapedagógus NK1
Szakmai idegen nyelv II. - ANGOL / NÉMET NK
Csontos Tamás, Csendes Zsuzsanna
1 - 12
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
A kora középkori nevelés és művelődés Európában SZV NK
Mészáros László
22
Játék pedagógiája és módszertana II. NK
Ackermanné Kelő Kamilla
12
11:45-12:30 ---
12:40-13:25 ---
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
Mozgóképes technikai alapismeretek SZV NK
Górnagy Gyula
Gépterem
---
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT
Énekkar / Kórus NK
Varró-Sasi Ildikó
Gulyás L.
---
13:35-14:20 --- --- ---
14:30-15:15 ---
Az irodalmi nevelés módszertana NK
Fehér Éva
13
tanító NK1, óvodapedagógus NK1
Bibliaismeret I. NK
Balogh Dávid
13
Óvodai környezeti nevelés NK
Kemény Gabriella
22
---
15:25-16:10 --- ---
16:20-17:05 --- --- --- --- ---
17:15-18:00 --- --- --- --- ---
18:10-18:55 ---
Bábjáték módszertana NK
Vass-Eysen Ábel
12
--- --- ---
19:05-19:50 --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top

KRE PK Nagykőrös nappali
tanító NK2 Természet MT
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55 -x- -x- -x- -x- ---
09:00-09:45
Testnevelés tantárgypedagógiája II. NK
Palainé Zubány Anna
1
tanító NK1, tanító NK2 Természet MT
Iskolai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola1)
Gyermekirodalom II. NK
Váradi Ferenc
12
--- ---
09:55-10:40
Matematika és tantárgypedagógiája III. (műhelymunka) NK
Horváth Alice
1
---
10:50-11:35
Pedagógiai szociálpszichológia NK
Fehér Ágota
23
Vizuális nevelés és tantárgypedagógiája I. NK
Górnagy Gyula
23
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
A kora középkori nevelés és művelődés Európában SZV NK
Mészáros László
22
Ének-zene és tantárgypedagógia IV. NK
Varró-Sasi Ildikó
24
---
11:45-12:30 ---
12:40-13:25
Erkölcstan I. NK
Váradi-Kusztos Györgyi
22
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
Mozgóképes technikai alapismeretek SZV NK
Górnagy Gyula
Gépterem
Neveléselmélet II. NK
Mészáros László
22
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT
Énekkar / Kórus NK
Varró-Sasi Ildikó
Gulyás L.
---
13:35-14:20 ---
14:30-15:15
Ember és természet tantárgypedagógiája II. NK
Sápi Mária
13
Digitális kultúra tantárgypedagógiája II. (műhelymunka) NK
Górnagy Gyula
Gépterem
--- --- ---
15:25-16:10 --- --- --- ---
16:20-17:05
Az élő megismerése NK
Sápi Mária
13
tanító NK1, tanító NK2 Természet MT
Tanítási gyakorlat megbesz. NK
12
--- --- ---
17:15-18:00 --- --- ---
18:10-18:55 --- --- --- --- ---
19:05-19:50 --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top

KRE PK Nagykőrös nappali
óvodapedagógus NK2
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55 -x- -x- -x- -x-
óvodapedagógus NK1, óvodapedagógus NK2
Óvodai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (óvoda2)
09:00-09:45 --- --- ---
A differenciálás pedagógiája az óvodában NK
Ackermanné Kelő Kamilla
12
09:55-10:40 --- --- ---
10:50-11:35 --- ---
tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
A kora középkori nevelés és művelődés Európában SZV NK
Mészáros László
22
Ének-zenei nevelés és módszertana IV. NK
Tamás Margit
Gulyás L.
11:45-12:30 --- ---
Szakmai speciális ismeretek I. - Komplex művészeti nevelés NK
Somodi Ildikó
-
12:40-13:25
Külső világ tevékeny megismerése NK
Sápi Mária
13
hittanoktató NK1, tanító NK1, óvodapedagógus NK1, tanító NK2 Természet MT, óvodapedagógus NK2
Mozgóképes technikai alapismeretek SZV NK
Górnagy Gyula
Gépterem
--- ---
13:35-14:20 --- --- ---
14:30-15:15 ---
Anyanyelvi-irodalmi nevelés az óvodában I. NK
Godó Benita
1
--- --- ---
15:25-16:10 --- --- --- ---
16:20-17:05 ---
Matematikai nevelés és módszertana II. NK
Ballai Ottó
1
--- --- ---
17:15-18:00 --- --- --- ---
18:10-18:55 --- --- --- --- ---
19:05-19:50 --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top

KRE PK Nagykőrös nappali
hittanoktató NK3
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55 -x- -x- -x- -x- ---
09:00-09:45
Ószövetségi exegézis II. NK
Szetey Szabolcs
12
--- ---
hittanoktató NK1, hittanoktató NK3
Hittanoktatói gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola1)
---
09:55-10:40 --- --- ---
10:50-11:35
Újszövetségi exegézis II. NK
Szetey Szabolcs
12
--- ---
hittanoktató NK1, hittanoktató NK3
Hittanoktatói gyakorlat megbesz. NK
13
---
11:45-12:30 --- --- ---
12:40-13:25
Egyházi ének VI. NK
Dávid István
Gulyás L.
--- ---
Szakmai készségfejlesztő gyakorlat II. NK
Lehoczky Mária Magdolna
12
---
13:35-14:20 --- --- ---
14:30-15:15 --- --- --- --- ---
15:25-16:10 --- --- --- --- ---
16:20-17:05 --- --- --- --- ---
17:15-18:00 --- --- --- --- ---
18:10-18:55 --- --- --- --- ---
19:05-19:50 --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top

KRE PK Nagykőrös nappali
tanító NK4
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:30-08:55
Komplex szakmai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola2)
Komplex szakmai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola2)
Komplex szakmai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola2)
Komplex szakmai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola2)
Komplex szakmai gyakorlat NK
külső gyakorlóhely (iskola2)
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
12:40-13:25
13:35-14:20
14:30-15:15
15:25-16:10
16:20-17:05
17:15-18:00
18:10-18:55
19:05-19:50
Timetable generated with FET 6.2.5 on 1/28/22 9:49 AM

back to the top