logo

ÉLETMŰ HAT SZÓLAMBAN
konferencia Ádám Jenő emlékére

– Jelentkezés és regisztráció –

Időpontja: 2021. december 10-én (péntek) 14:00-tól
Helyszíne: Fasori Református Egyházközség temploma
1071 Budapest, Városligeti fasor 5.

A rendezvény az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően kerül megrendezésre (jelenléti vagy online formában).
A konferencia megrendezésének konkrétumairól a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Regisztrációs határidő RÉSZTVEVŐK számára: 2021. december 6.


(* = kötelező mezők)Amennyiben a részvételről tanúsítványt** kér, kérem, adja meg születési helyét, dátumát, anyja nevét és lakcímét is:


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT*

Hozzájárulok, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem rendszerében az adataimat nyilvántartsák. Az intézmény a megadott adatokat más személyeknek, szervezeteknek nem adja át, azokat kizárólag a tárgyi regisztráció céljából használja fel.


 

 

**A képzés a megfelelő jogi feltételek esetén a munkáltató döntése alapján számítható be a pedagógusok kötelező hétévenkénti továbbképzésébe.

5. § (1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:

[…]

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,

(6) A (3) bekezdésben felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az szükséges, hogy a munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely igazolása, a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést elfogadja.