Károli Gáspár Református Egyetem
Pedagógiai Kar

Regisztráció az egyetemi nyílt napra

Nyílt nap:
Neve:
E-mail címe:
Születési dátuma (éééé.hh.nn.):
Címe (Irányítószám város, utca házszám.):
Középiskolájának neve, települése, érettségi éve:
Karunk mely szakjai iránt érdeklődik?

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem a fent megadott adataimat tájékoztató küldése céljából felhasználja.
A megadott hozzájárulásom önkéntes jellegű. Nevezett adatkezelő adataimat csak a megjelölt célra - célhoz kötötten - jogosult kezelni,
felhasználni, feldolgozni és a Felvételi Információs Iroda számára továbbítani.
Személyes adatom törlését vagy helyesbítését az adatkezelő foganatosítja, amennyiben ezirányú kérelemmel élek.
Az adatkezelő a megadott személyes adatot abban az esetben is törli, ha az adatkezelés célja megszűnt.
Alulírott nem járulok hozzá fenti adataim bárminemű marketing célú felhasználására.
Adatszolgáltatásom önkéntes jellegű volt, megadott adataim – az 1. pontban nevezett adatkezelő által – további felhasználásra nem kerülnek.
*az adatszolgáltatás önkéntes jellegű