Terminológia

A terminológus munkája és a képzés

A terminológus munkakör egyre elterjedtebb. Főként fordítóirodák, multinacionális vállalatok alkalmaznak terminológust, de a jövőben várhatóan más állami intézmények és vállalkozások is létesítenek ilyen munkakört, hiszen többnyelvű és egynyelvű terminológiai feladatokat is el kell látni.


Terminológusi végzettséggel nem csak terminológusként lehet elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A terminológus kompetenciák jól hasznosíthatók például projektmenedzserként, fordítóként, szerkesztőként, lektorként, fordítóként.
A terminológusok a képzésben alapvető általános nyelvészeti és magyar nyelvi ismereteket, korpusznyelvészeti és adatbázis-kezelési, terminológiai és lexikográfiai, szabványosítási és minőségirányítási ismereteket szereznek.

A terminológus szak diszciplináris nyelvészeti szak, a jó eredménnyel végzett hallgatóknak elsősorban nyelvtudományi doktori képzésekben van lehetőségük tanulmányaik folytatására, a tudományos munkákba való bekapcsolódásba.

Bővebb információk olvashatók a képzésről és a képzés hátteréről:
Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120. (ISSN 1585-9673)
Fóris, Ágota 2012. Terminológusok képzése – A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8) 969– 976. http://www.matud.iif.hu/2012/08/11.htm
Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1) 179–191. www.akademiai.com

Egyéb információk a terminológiáról:
Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK): http://alknyelvport.nytud.hu/muhelyek/termik
European Association for Terminology: http://www.eaft-aet.net/en/index/

Partnereink és támogatóink:
MTA Nyelvtudományi Intézet: www.nytud.hu
Magyar Szabványügyi Testület: www.mszt.hu
LinguaPark Klaszter: www.linguapark.hu
Kilgray Translation Technologies: www.kilgray.hu
Tech-Lingua Bt: www.tech-lingua.hu