A rendezvény időpontja: 2012. október 3.

A rendezvény szervezői: az MTA Nyelvtudományi Bizottságának Szótári Munkabizottsága és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara

A rendezvény helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

A SZÓTÁRNAP programja:

Délelőtt 10 órától a program zárásáig:
a meghívott kiadók árusítással egybekötött könyvbemutatója,
elsősorban szótári kiadványokból
(helyszín: a Díszterem előtti folyosó, illetve az Aula)
Délután 14 órától: tudományos program (helyszín: a Díszterem)
Levezető elnök: Fábián Zsuzsanna (egyetemi tanár, a Szótári Munkabizottság elnöke)

1. A Szótárnap megnyitója
Dr. Sepsi Enikő dékán (KRE BTK)

2. A „Kiváló magyar szótár 2012” pályázat eredményének
kihirdetése, a díjak átadása
Zsűrielnök: Kiefer Ferenc akadémikus

3. Magay Tamás köszöntése

4. Előadások:
Hollós Zita: EMLex és nemzetközi lexikográfiai projektek:
elméleti és gyakorlati perspektívák
Fóris Ágota: Mire jó a terminológia?
Pecsuk Ottó: Tulajdonnevek a magyar bibliafordítási
hagyományban: sokféleség vagy egységesedés?
A Bibliai névtár című kiadvány bemutatása

Fábián Zsuzsanna
MTA I. Osztály,
Nyelvtudományi Bizottság Szótári Munkabizottsága
elnök