Magyartanár (osztatlan)

Osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés
Magyartanár szak

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 1993 óta folyik magyartanár-képzés. 1993 és 2005 között osztatlan rendszerben, 2009-től kezdve pedig osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a magyartanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberétől indult újra az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően. 

 

 

A magyartanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt. Mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunk akár 10, akár 12 féléves képzésével. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév. 

 

 

Az osztatlan magyartanár szak képzési programjának kiemelt célja, hogy naprakész nyelvészeti, irodalmi, kulturális, stílus- és kortörténeti, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással, műelemző készséggel rendelkező tanárokat képezzen, illetve a hallgatók számára piacképes elméleti, gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Ezen túl az egyetem küldetésnyilatkozatának megfelelően a vallásos, ezen belül a református szellemű oktatás elvárásainak is igyekszünk megfelelni (biblia- és egyházismereti, illetve a választható Bibliai motívumok az irodalomban, A protestáns irodalom klasszikusai című kurzusainkkal). Kiemelt területnek számítanak a képzésben a nyelvészeti (leíró magyar nyelvészet, nyelvtörténet, szemantika, stilisztika, szövegtan, lexikográfia, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet), az irodalmi (régi, klasszikus, modern és kortárs magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet, műfajtörténet), illetve az irodalom és társművészetek kapcsolatával foglalkozó kurzusok. A tanárképzés a modern, kommunikatív szemléletű magyar nyelv- és irodalomoktatás célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő. A KRE tanárképzése kiemelt területként kezeli a tanításmódszertan szakterületén belül az információs- és kommunikációs technológiák (IKT) felhasználását az oktatási folyamatban, így szakonként külön kurzus teszi lehetővé a modern IKT-s eszközök szaktárgyhoz kapcsolódó alkalmazási lehetőségeinek elsajátítását. A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt (http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-38-46/mintatantervek.html). 

 

 

Hallgatóink a magyartanár szak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzéseken folytathatják tanulmányaikat (például Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés, Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés). 

 

 

Képzési forma:

Az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés keretein belül a magyartanári szakot nappali tagozaton indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában (vö. www.felvi.hu).

 

További információk az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés magyartanár szakáról:

További szaktanszéki tájékoztatás kapható Bódiss Marianna és Zsembery Zsófia tanszéki adminisztrátoroktól (Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel: +36 (1) 872 1708, +36 (1) 872 1709,), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +36 (1) 872-1710), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 36/1 483-2898). 

 

Információk:

Jelentkezés benyújtása: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:

Országos Felsőoktatási Információs Központ

Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu. Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban tájékoztató

2. Intézményi elérhetőség: 

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

Tanulmányi Osztály

1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Tel: +36 (1) 483-2902, +36 (1) 483-2923, +36 30 589 0920

Félfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 9.00–12.00 és 13.00–15.00

3. MNYIKI intézeti elérhetőség:

KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1146 Budapest, Dózsa György út 25–27. I. em. 126. és 132/1.

Tel: +36 (1) 872 1708, +36 (1) 872 1709

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Honlap:

http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-nyelv-irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet.html