Magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzés

Magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzés

Tájékoztató a jelentkezők számára

 

1. A képzés célja és a jelentkezés feltételei:

A továbbképzés célja az, hogy az általános iskolák alsó- és felsőtagozatában, valamint a  középiskolákban tanító kollégák számára alapismereteket adjon a magyar mint idegen nyelv tanításához. A jelentkezés feltétele a tanítói vagy tanári pedagógus szakképesítés. A két féléves, 185 órás, 65 kredites képzés végén a hallgatók szakdolgozatot írnak és záróvizsgát tesznek, a sikeres teljesítés igazolásaként pedig oklevelet kapnak. Fontos azonban tudni, hogy az itt megszerzett oklevél nem jelent újabb tanári szakképesítést, arra a 4-5 féléves mesterszak szolgál (http://www.kre.hu/nyelveszet/index.php/mid-magyar-mint-idegen-nyelv-masodtanar-mesterszak-ma). A szakirányú továbbképzés után, egyedi elbírálás alapján kedvező feltételekkel teljesíthetők a mesterszak követelményei.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

-        a pedagógus szakképesítést igazoló oklevél (vagy oklevelek)

-        szakmai önéletrajz

-        motivációs levél.

A felvételi beszélgetésre június első napjaiban kerül sor.

 

2. Hogyan hasznosíthatók a képzés során szerzett ismeretek?

Mindenekelőtt a gyakorló pedagógusok számára hasznosítható, akik a saját iskolájukban felzárkóztató órákat tarthatnak az oda beíratott, nem magyar anyanyelvű tanulóknak. Emellett a megszerzett tudás jó szolgálatot tesz a Petőfi, illetve a Kőrösi Csoma ösztöndíjjal külföldön missziót teljesítők számára is. Fontos azonban tudni, hogy a külföldi lektori megbízás elnyeréséhez ez a képzés nem elegendő, ha valakinek nincs magyar nyelv- és irodalom szakos MA képesítése. Ezért ajánljuk az ismeretszerzés szakon történő folytatását.

 

3. A képzés tartalmáról:

A kreditrendszerű képzés első féléve az elméleti alapozásé, a második félév pedig a szakmódszertané. Az órák egy részét a Károli Gáspár Református Egyetem tanárai tartják, egy másik részét pedig olyan óraadó tanárok, akik sok éve tanítják nyelvünket és kultúránkat Magyarországon vagy külföldön. A képzés része egy 15 órás tanítási gyakorlat is, amelyet a MID-szakképzés valamelyik gyakorlóiskolai helyszínén teljesítenek a hallgatók. A képzés mintatanterve elérhető a KRE BTK honlapjáról (http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-38-46/mintatantervek.html).

 

4. A képzés rendje:

A képzés levelező munkarendben történik, az órákat péntek délután és szombaton délelőtt – délután tartjuk. Az órák beosztását a felvételi beszélgetésen megtekinthetik a jelentkezők.