Hungaronest

Kérdőív a magyart idegen nyelvként vagy származásnyelvként oktató intézmények (felsőoktatási intézmények, nyelviskolák, civil szervezetek, hétvégi iskolák) és magántanárok számára


Tisztelt Kolléga!

Az Európai Unió alapértékei közé tartozik a nyelvi pluralizmus, amelynek érvényre juttatása és fenntartása nagymértékben rajtunk, az egyes európai nyelvek és kultúrák oktatóin és közvetítőin múlik. A magyar világszerte a kevéssé választott idegen nyelvek közé tartozik, ezért tanítása speciális feltételrendszerben zajlik. Míg több egyetemi oktatóhelyen csökken vagy évek óta változatlan a hallgatói létszám, a migráció következtében a hétvégi iskolák és egyéb oktatóhelyek látogatottsága az utóbbi időszakban érezhetően megnőtt.

Az Erasmus+ pályázati rendszernek köszönhetően most, 2016-ban, kilenc egyetem összefogásával, az intézményi és civilszervezeti nyelvi képzés és nyelvfenntartás számára egyaránt hasznos módon próbáljuk meg a magyar nyelv tanításának és elsajátításának jelenlegi helyzetét (oktatási változatait, az oktatás szereplőit, mennyiségi és tartalmi mutatóit, az érzékelhető tendenciákat) feltárni és elemezni. Ezért arra kérjük Önt, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével járuljon hozzá, hogy minél pontosabban, tudományosan is értékelhető adatok segítségével térképezhessük fel a magyaroktatás helyzetét nemzetközi szinten. Ennek a meggyőződésünk szerint időszerű és fontos feladatnak az elvégzéséhez szükségünk van a szakma minden művelőjének segítségére. Célunk kizárólag a tények feltárása, s ehhez az egyértelműen tudományos feladathoz a minősítés semmilyen formája nem tartozik hozzá. A kérdőívre adott válaszok ismeretében ki tudunk alakítani egy olyan európai uniós hálózati együttműködést, amely gyakorlati segítséget nyújthat az intézményi és a civilszervezeti oktatóhelyek hosszútávú fenntarthatóságához, valamint a két oktatásszervezeti forma között kialakítható közreműködéshez.

Mivel konkrét oktatóhelyekről gyűjtünk adatokat, nem lehetséges a kérdőív anonim kitöltése, de a kapott adatokat kizárólag a kutatás céljára használjuk fel, nem kerülnek a média látókörébe. A kutatásban adatközlőként részt vevő kollégákat természetesen tájékoztatjuk annak eredményeiről, ezért kérjük, hogy a kérdőív elején adják meg azt az e-mail címet, amelyre az összegző dokumentumot elküldhetjük.

Kérjük, annyi példányban töltse ki a kérdőívet, ahány szervezeti egységben oktat!

A kutatás előzményeiről:

A magyaroktatás nemzetközi helyzetének felmérésére eddig egyetlen komolyabb kutatás szerveződött, de nem a legjobb időpontban, 1989/90-ben. Akkor az adatbázisba 92 oktatóhely került, de csak 53-tól jött vissza értékelhető kérdőív. Ez már akkor is kevés volt, csak elnagyolt következtetések levonását tette lehetővé.

Az 1989/90-es kutatás rövidített záróbeszámolója Giay Béla – Nádor Orsolya Magyar mint idegen nyelv /hungarológia című tankönyvében jelent meg (Budapest, Osiris Kiadó, 1998). A könyv elektronikus változata az alábbi linken tekinthető meg: http://mek.oszk.hu/01700/01702/index.phtml (a záróbeszámoló a 446–457. oldalon olvasható).

Együttműködését és segítségét ezúton is köszönik a kutatást szervező egyetemek képviselői:

Cindori-Šinković Mária (Szerbia, Belgrádi Egyetem)
Dragaschnig Edina (Ausztria, Grazi Egyetem)
Gizińska Csilla (Lengyelország, Varsói Egyetem)
Görbe Tamás (Németország, Berlini Humboldt Egyetem)
Kovács Magdolna (Finnország, Helsinki Egyetem)
Nádor Orsolya (Magyarország, Károli Gáspár Református Egyetem)
Pelcz Katalin (Magyarország, Pécsi Tudományegyetem)
Tõnu Seilenthal (Észtország, Tartui Egyetem)
Töttössy Beatrice (Olaszország, Firenzei Egyetem)

További kérdéseire az alábbi e-mail címen kaphat választ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.