A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulóját egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, valamint Állam- és Jogtudományi Karán tanuló hallgatók részére.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Az országos megmérettetésen, amelyet a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központjában, Esztergomban rendeznek 2020. május 8-án, az(ok) a hallgató(k) vehet(nek) részt, aki(k) a háziversenyen a legjobbnak bizonyul(nak).

 

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása: magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy a kevéssé párbeszédes szépprózai szöveg felolvasása. A szabadon választott szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

 

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

 

A háziverseny időpontja és helyszíne: 2020. március 18. (szerda), 15.30, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.). Gyülekezés az 1. emeleten, a 126-os tanszéki szoba előtti folyosón.

Kérjük, hogy a versenyzők hozzák magukkal a szabadon választott szövegüket 4 példányban.

 

Az érdeklődőket kérjük, hogy e-mailben jelentkezzenek Sólyom Réka tanárnőnél a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen. A tanárnő szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

 

Jelentkezési határidő: 2020. március 16. (hétfő)

 

Budapest, 2020. február 20.

 

Dr. habil. Bölcskei Andrea
tanszékvezető, egyetemi docens
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

 

 

Dr. Sólyom Réka
zsűritag, egyetemi docens
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék