A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulóját egyetemünk Bölcsészettudományi Karán tanuló hallgatók részére.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Az országos megmérettetésen, amelyet a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központjában, Esztergomban rendeznek 2019. május 17-én, az a hallgató vehet részt, aki a háziversenyen a legjobbnak bizonyul.

 

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

 

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghűség,

b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,

c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,

d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

A háziverseny időpontja és helyszíne: 2019. április 5. (péntek), 10.00, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., gyülekezés az 1. emeleten, a 126-os tanszéki szoba előtti folyosón).

Kérjük, hogy a versenyzők hozzák magukkal a szabadon választott szövegüket 4 példányban.

 

Az érdeklődőket kérjük, hogy e-mailben jelentkezzenek Sólyom Réka tanárnőnél a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen. A tanárnő szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 3. (szerda)

 

Budapest, 2019. március 6.

 

Dr. habil. Bölcskei Andrea

tanszékvezető, egyetemi docens

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

 

Dr. Sólyom Réka

zsűritag, egyetemi adjunktus

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék