Alkalmazott Névkutatás 2018: Tulajdonnevek megítélése, kezelése, használata

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2012-ben indított, az alkalmazott névkutatás témaköreit tárgyaló konferenciasorozatának hetedik rendezvényére 2018. november 29-én került sor a KRE Bölcsészettudományi Karán. Az idei szimpóziumon a személynevekkel, illetve helynevekkel kapcsolatos jellemző vélekedésekről, valamint a névtudományi ismeretek anyanyelv-pedagógiai és könyvtártudományi felhasználásáról szóló előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, valamint több, a közelmúltban megjelent névtudományi kiadvány bemutatására is sor került.